Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О снятии с учета договора управления имуществом

О снятии с учета договора управления имуществом   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.02.2016 р. № 3173/6/99-99-19-02-02-15

   
   
   Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула лист щодо зняття з обліку договору управління майном і повідомляє.
   
   Відповідно до ст. 1029 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).
   
   Статтею 1032 ЦКУ визначено, що установником управління є власник майна.
   
   Згідно зі ст. 1033 ЦКУ управитель, якщо це визначено договором про управління майном, є довірчим власником цього майна, яким він володіє, користується і розпоряджається відповідно до закону та договору управління майном. Договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на майно, передане в управління.
   
   До 1 січня 2015 року відповідно до положень п. 153.13 ст. 153 та п. 64.6 ст. 64 Кодексу договори з управління майном перебували на обліку у податкових органах як самостійні платники податку на прибуток.
   
   Відповідно до вимог п.п. 153.13.4 п. 153.13 ст. 153 Кодексу в редакції, чинній до 1 січня 2015 року, прибуток від кожного договору управління оподатковувався на загальних підставах та податок сплачувався до бюджету управителем майна.
   
   Договори управління майном відповідно до п. 3.9 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 травня 2014 року за № 503/25280 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок), з моменту взяття на облік відносились до категорії платників податку на прибуток.
   
   Однак, починаючи з 1 січня 2015 року, згідно із змінами, внесеними до Кодексу, договори з управління майном виключено з кола платників податку на прибуток.
   
   Відтепер, згідно з п. 64.6 ст. 64 Кодексу, на обліку у контролюючих органах повинні перебувати договори управління майном, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені Кодексом.
   
   Таким чином, враховуючи внесені з 1 січня 2015 року до Кодексу зміни щодо виключення з категорії платників податку на прибуток договорів з управління майном, такі договори відповідно до Порядку підлягають зняттю з обліку як платники цього податку.

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления