Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О влиянии дооценки основных средств на определение финансового результата до налогообложения налогом на прибыль

О влиянии дооценки основных средств на определение финансового результата до налогообложения налогом на прибыль   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 11.03.2016 р. № 415/10/19-00-12-02-28/2365

   
   
   Головне управління ДФС у Тернопільській області розглянуло запит щодо впливу дооцінки основних засобів на визначення фінансового результату до оподаткування податком на прибуток та у межах компетенції повідомляє наступне.
   
   Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ІІІ розділу.
   
   Абзацом 1 п. 44.2 ст. 42 Кодексу визначено, що для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.
   
   Пунктом 2 ст. 3 Закону України від 16 липня 1999 року №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон № 996) передбачено, що податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку.
   
   Відповідно до ст. 4 Закону № 996 бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються, зокрема, на принципі відповідності доходів і витрат.
   
   Так, для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів.
   
   Пунктом 18 П(С)БО 7 Наказу Мінфіну від 27.04.2000 № 92 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби") встановлено, що відомості про зміни первісної вартості та суми зносу основних засобів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку. Згідно з п. 19 П(С)БО 7 сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу капіталу у дооцінках та відображається в іншому сукупному доході, а сума уцінки – до складу витрат, крім випадків, що наведені в п. 20 П(С)БО 7.
   
   Як вказано у запиті, річний дохід від діяльності підприємства за останній річний звітний період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, Вами прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці. Таким чином, фінансовий результат до оподаткування не коригується на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації основних засобів.
   
   Додатково повідомляємо, що податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).
   
   
   
    Заступник начальника
С.С. Господарик

   

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления