Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О внесении изменений в методологические рекомендации по классификации товаров

О внесении изменений в методологические рекомендации по классификации товаров   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.02.2016 р. № 3788/7/99-99-25-03-03-17
   
   Про внесення змін до методологічних рекомендацій з класифікації товарів

   
   
Начальникам митниць
   Начальнику Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС
   Директору Департаменту розвитку ІТ, електронних сервісів та обліку платників

   
   
   
   У зв'язку із змінами, що відбулись у поясненнях до Гармонізованої системи опису та кодування товарів (версії 2012 року), прийнятих Всесвітньою митною організацією, відповідно до положень підпунктів 1, 4 та 6 пункту 2 статті 68 Митного кодексу України та з метою забезпечення митними органами однакових підходів до класифікації товарів у складних випадках, у листі Міністерства доходів і зборів України від 26.03.2014 N 6983/7/99-99-24-02-03-17 текстовий опис до пункту 14 "Ізоціанати" додатка 2 до Методичних рекомендацій викласти у новій редакції (додається).
   
   Додаток: на 6 арк. у 1 прим.
   
   
   
   Голова
Р. М. Насіров

   
   
   
   
Додаток

   
   За інформацією з довідникової літератури ізоціанати - це органічні сполуки, що мають у складі молекули NCO-групи. В залежності від числа NCO-груп вони розрізняються на моно-, ди-, три- та поліізоціанати і використовуються зазвичай для одержання уретанів та поліуретанів.
   
   У пункті (1) "Ізоціанати" пояснень до товарної позиції 2929 (Пояснення до УКТЗЕД) ізоціанати описані як група сполук, що включає моно- та поліфункціональні ізоціанати. Ізоціанати з ді- або більше функціональними групами, такі як дифенілметандіізоціанат (MDI), гексаметилендіізоціанат (HDI), толуїлендіізоціанат (TDI) та толуїлендіізоціанат димер, який широко використовується у виробництві поліуретанів.
   
   У залежності від хімічної природи, складу, будови ізоціанати можуть розглядатись, зокрема, у товарних позиціях 2929, 3824 та 3909 згідно з УКТЗЕД.
   
   З урахуванням вимог примітки 1 до групи 29 до неї включаються ізоціанати визначеного хімічного складу та суміші їх ізомерів. Склад таких ізоціанатів визначається постійним співвідношенням елементів і може бути описаний конкретною структурною формулою, наприклад: хімічна сполука - 4,4'-дифенілметандіізоціанат (англ. 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate, Pure MDI, 4,4-MDI), синоніми: 4,4'-діізоціанатодифенілметан, метилен-біс-(4-фенілізоціанат), 4,4-ДМІ, ДМІ і т. д. (CAS 101-68-8) з молекулярною масою 250,26, за фізичним станом - безбарвні або жовтуваті кристали; хімічна сполука - 2,4 - толуілендіізоціанат (анг. 4-methyl-m-phenylene diisocyanate або toluene-2,4-diisocyanate (CAS 584-84-9).
   
   Ізоціанати в торгівлі, крім індивідуальних сполук, також можуть бути представлені як суміші ізомерів індивідуальних сполук, наприклад, 2,4-толуілендіізоціанату та 2,6-толуілендіізоціанату (CAS 26471-62-5), і можуть мати, крім інших, назву "базові ТДІ" (англ. "generic TDI"). Подібні органічні ізоціанати визначеного хімічного складу або суміші їх ізомерів класифікуються згідно з УКТЗЕД у товарній позиції 2929.
   
   У поясненнях до товарної позиції 2929 однак наголошується, що до цієї товарної позиції не включається полі (метилфеніленізоціанат) необроблений МДІ, сирий МДІ, або полімерний МДІ (англ. polymeric MDI), який класифікується у товарній позиції 3909.
   
   Відповідно до пункту (1) "Аміно-альдегідні смоли (аміносмоли)" пояснень до товарної позиції 3909 (Пояснення до УКТЗЕД), полімерний МДІ класифікується у товарній позиції 3909. У згаданому пункті (1) пояснень до товарної позиції 3909 описано полімерний МДІ і серед іншого, зазначено, що він є важливим преполімером для одержання поліуретанів.
   
   Згідно Примітки 3 (c) до групи 39 у товарній позиції 3909 необхідно класифікувати синтетичні полімери, що містять у середньому щонайменше 5 мономерних ланок. Проте це положення не поширюється на класифікацію полімерних ізоціанатів (преполімерів, форполімерів). Відповідно до пункту (e) загального огляду товарних позицій 3901 - 3911 (див. Загальні положення до групи 39) у товарній позиції 3909 класифікуються полімерні ізоціанати, що характеризуються незначною кількістю повторювальних мономерних ланок (тобто, менше 5 мономерних ланок). Причому зазначається, що ці полімерні ізоціанати можуть містити мономери - незаполімеризовані індивідуальні сполуки (ізомери, гомологи) ізоціанатів.
   
   З урахуванням вищенаведеного, згідно з Приміткою 3 (e) до групи 39, відповідно до пункту (1) пояснень до товарної позиції 2929 та пункту (1) "Аміно-альдегідні смоли (аміносмоли)" пояснень до товарної позиції 3909 полімерний МДІ, що не містить уретанові групи, необхідно класифікувати у товарній підпозиції 3909 30 згідно з УКТЗЕД, наприклад, у товарній підпозиції 3909 30 класифікується суміш дифенілметан-4,4'-діізоціанату, його ізомерів та гомологів (CAS 9016-87-9), яка відповідає речовині поліметиленполіфенілізоціанат (англ. polymethylene polyphenyl isocyanate), синоніми: олігомерний МДІ, полімерній МДІ, технічний МДІ та ін.
   
   Однак, у разі представлення до митного оформлення модифіковано поліізоціантату, наприклад поліолами, такі речовини, відповідно до пункту (3) пояснень до товарної позиції 3909 класифікуються у товарній підпозиції 3909 50, оскільки містять поряд з реакційноздатними ізоціанатними групами, також і уретанові групи, а отже відносяться до уретанових преполімерів.
   
   Приклади класифікації за УКТЗЕД ізоціанатів:
   
   1) індивідуальні сполуки або суміш їх ізомерів, наприклад, 2,4-ТДІ та 2,6-ТДІ (CAS 584-84-9; CAS 91-08-7; CAS 26471-62-5) класифікують у товарній позиції 2929. До цієї товарної позиції включається також МДІ, що має наступні номери: CAS 101-68-8; CAS 5873-54-1; CAS 2536-05-2; CAS 26447-40-5; CAS 17589-24-1.
   
   2) поліізоціанати та їх суміші (ізомерів, димерів, тримерів та гомологів) класифікуються у товарній позиції 3909 30, зокрема, у цій товарній підпозиції розглядаються поліізоціанати, що мають наступні CAS номери:
   
   - для полімерного ТДІ: CAS 9017-01-0; CAS 26006-20-3; CAS 31370-61-3;
   
   - для полімерного МДІ: CAS 25686-28-6; CAS 9016-87-9; CAS 39310-05-9; CAS 109331-54-6.
   
   Модифіковані поліізоціанати (преполімери), що мають у складі молекул уретанові групи класифікується в товарній підпозиції 3909 50, наприклад: CAS 123714-19-2; CAS 59952-43-1; CAS 52747-01-0; CAS 75880-28-3.
   
   Від індивідуальних сполук (ізоціанатів) поліізоціанати можливо відрізнити за їх назвою. Поліізоціанати, що класифікуються в товарній позиції 3909 згідно з УКТЗЕД, можуть мати такі назви товару: "технічний МДІ", "неочищений МДІ", "поліізоціанат", "полімерний МДІ", "олігомерний МДІ", "співполімерний МДІ", "суміш поліізоціантів".
   
   Наявність у назві ізоціанату префіксу "полі-" є ознакою того, що цей товар необхідно класифікувати у товарній позиції 3909. Деякі співполімери, преполімери іншої хімічної природи можуть бути модифіковані ізоціанатами і належати, як до поліізоціанатів, так і до інших класів органічних сполук (поліуретанів, аміно-формальдегідних смол, епоксидних смол, поліамідів тощо), при цьому такі полімери, які мають реакційноздатні NCO-групи, відносяться до поліізоціанатів, а ті, в яких при утворенні сполуки NCO-групи повністю прореагували з утворення певних хімічних зв'язків, класифікуються у відповідних товарних позиціях УКТЗЕД, з урахуванням належності до певного класу хімічних сполук.
   
   Назва речовини "ТДІ" або "МДІ" в міжнародній торгівлі застосовується як для органічної сполуки визначеного хімічного складу (товарна позиція 2929), так і поліізоціанатів товарної позиції 3909.
   
   До цього наголошуємо, що зазначені в роз'ясненнях CAS номери для хімічних речовин приведені лише як орієнтовні.
   
   Таким чином, для однозначної класифікації за УКТЗЕД необхідно враховувати назву та хімічну будову речовини (речовин) за документами виробника (сертифікати аналізу, висновки лабораторій, паспорти якості, листи безпеки тощо), де зазначено інформацію на підставі якої можливо провести чітку ідентифікацію товару.
   
   Приклади хімічної будови та класифікації за УКТЗЕД ізоціанатів, поліізоціанатів та уретанових преполімерів
   
   
Мал. 1.
   
   Зображення має графічний вигляд. Не наводиться.

   
   Індивідуальні сполуки або суміш їх ізомерів, наприклад, (мал. 1.) 2,4-ТДІ (А) та 2,6-ТДІ (В) (N CAS 584-84-9, 91-08-7, 26471-62-5) класифікують у товарній позиції 2929. До цієї товарної позиції включається також МДІ, що має наступні N CAS 101-68-8, 5873-54-1, 2536-05-2, 26447-40-5.
   
   
Мал. 2.
   
   Зображення має графічний вигляд. Не наводиться.

   
   На мал. 2. наведено структурні формули деяких ізоціанатів, що класифікуються як індивідуальні сполуки в товарній позиції 2929, наприклад: 4,4-МДІ (димер) CAS 17589-24-1; 2,4-ТДІ (димер) CAS 3320-33-0.
   
   Поліізоціанат
   
   
Мал. 3.
   
   Зображення має графічний вигляд. Не наводиться.

   
   
Мал. 4.
   
   Зображення має графічний вигляд. Не наводиться.

   
   Поліізоціанати (мал. 3.) та їх суміші (ізомерів, димерів, тримерів та гомологів) (мал. 4.) класифікують у товарній підпозиції 3909 30, наприклад:
   
   - для полімерного ТДІ: CAS 9017-01-0; CAS 26006-20-3; CAS 31370-61-3;
   
   - для полімерного МДІ: CAS 25686-28-6; CAS 9016-87-9; CAS 39310-05-9; CAS 109331-54-6
   
   
Мал. 5.
   
   Зображення має графічний вигляд. Не наводиться.

   
   Модифікований полімерний ТДІ (преполімер при n = 1 - 5) (мал. 5.), що має уретанові групи класифікують в товарній підпозиції 3909 50, наприклад: CAS 123714-19-2; CAS 59952-43-1; CAS 52747-01-0; CAS 75880-28-3.

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления