Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О внесении изменений жилищно-строительным кооперативом в учредительные документы для дальнейшего пребывания в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

О внесении изменений жилищно-строительным кооперативом в учредительные документы для дальнейшего пребывания в Реестре неприбыльных учреждений и организаций   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 23.03.2016 р. № 3028/Ж/99-99-19-02-02-15

   
   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо внесення змін житлово-будівельним кооперативом (далі – ЖБК) в установчі документи для подальшого перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр) – та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.
   
   Правовий статус ЖБК визначається Цивільним кодексом України від 16.01.2003 № 435-IV із змінами та доповненнями і Законом України від 10 липня 2003 року № 1087-IV «Про кооперацію» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 1087).
   
   Кооператив відповідно до свого статуту самостійно визначає основні напрями діяльності, здійснює її планування. Кооперативи надають послуги своїм членам, не маючи на меті одержання прибутку (ст. 23 Закону № 1087).
   
   Згідно з п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
   
   утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
   
   установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
   
   установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
   
   внесена контролюючим органом до Реєстру (п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).
   
   Обов'язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами (п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).
   
   Підпунктом 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу визначено, що житлово-будівельні кооперативи набувають статусу неприбутковості з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку, і такий житловий будинок споруджувався або придбався житлово-будівельним (житловим) кооперативом.
   
   Утворені згідно із Законом № 1087 та внесені до Реєстру ЖБК не сплачують податок на прибуток з будь-яких доходів, отриманих ними у межах статутної діяльності (у т.ч. оплата житлово-комунальних послуг), за умови, що такі доходи (прибутки) використовуються такими ЖБК виключно для фінансування видатків на їх утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу), та не здійснюється розподіл доходу серед засновників (учасників), членів ЖБК, працівників, членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.
   
   Слід зазначити, що до затвердження Кабінетом Міністрів України нового порядку ведення Реєстру (включення або вилучення з Реєстру) відповідно до п. 34 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 № 37, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2013 за № 267/22799.
   
   Якщо неприбуткові організації, внесені до Реєстру, не відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу, то з метою включення до нового Реєстру такі організації зобов’язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність до норм Кодексу та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу (п. 35 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу).
   
   При цьому, якщо неприбуткові організації не привели установчі документи у відповідність до вимог п. 133.4 ст. 133 Кодексу, такі неприбуткові організації після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру.
   
   Отже, ЖБК з метою включення до нового Реєстру зобов’язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність до норм п. 133.4 ст. 133 Кодексу.
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления