Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О внесении предприятия контролирующим органом в Реестр неприбыльных предприятий, учреждений, организаций

О внесении предприятия контролирующим органом в Реестр неприбыльных предприятий, учреждений, организаций   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 01.04.2016 р. № 744/10/17-00-15-02-10

   
   ГУ ДФС у Рівненській області розглянуто лист про надання роз’яснення:
   
   Чи може підприємство бути внесене контролюючим органом до Реєстру неприбуткових підприємств, установ, організацій.
   
   Яку ознаку неприбутковості слід присвоїти підприємству при його включенні до Реєстру.
   
   Як слід розуміти вимогу до неприбуткових підприємств, установ, організацій, яка визначена у підпункті 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 ПКУ, а саме: утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
   
   Відповідно до підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 ПКУ, платниками податку на прибуток є суб'єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених пунктами 133.4 та 133.5 цієї статті.
   
   Згідно з пунктом 133.4 статті 133 ПКУ не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.
   
   Критерії віднесення підприємств, установ та організацій до неприбуткових встановлено підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 ПКУ, а саме:
   
   неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
   
   - утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
   
   - установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
   
   - установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
   
   - внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
   
   Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру встановлює Кабінет Міністрів України (п.п. 133.4.5 п. 133.4 ст. 133 ПКУ).
   
   Відповідно до п. 34 підрозділу 4 розділу XX „Перехідні положення” ПКУ до затвердження Кабінетом Міністрів України нового порядку ведення Реєстру (включення або вилучення з Реєстру) діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 №37, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2013 за № 267/22799 (далі – Положення). Тому, внесення до Реєстру новостворених неприбуткових організацій здійснюється відповідно до вимог цього Положення.
   
   При включенні неприбуткової установи та організації до бази Реєстру їй за кодом з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) присвоюється ознака неприбутковості установи чи організації, якою є нумерація установ та організацій за окремими групами.
   
   Присвоєння установам та організаціям ознаки неприбутковості здійснюють державні податкові інспекції у районах, містах відповідно до структури ознаки.
   
   Діючий Реєстр не передбачає ознаки неприбутковості для «Державно-комунального підприємства «Міське об’єднання парків культури та відпочинку м. Рівного», яке має самостійний баланс і діє на основі повного господарського розрахунку самоокупності та самофінансування (в тому числі і валютної самоокупності), має власні розрахункові ( в тому числі валютні) рахунки. Підприємство здійснює розрахунки з іншими юридичними особами та громадянами за послуги та продукцію і матеріальні ресурси як за державними цінами так і за домовленістю. Власником підприємства є Рівненська міська Рада народних депутатів».
   
   На сьогодні Державною фіскальною службою України розроблено проект наказу «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» та здійснюються заходи щодо державної реєстрації вказаного нормативного документа.
   
   Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 ПКУ, подають Податковий звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою наказом Міндоходів від 27.01.2014 №85 (далі - наказ №85).
   
   До затвердження визначеного пп. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 ПКУ Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації здійснюється подання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом № 85.
   
   Діюча форма звітності, затверджена наказом № 85 не передбачає окремих рядків для відображення доходу, одержаного від здійснення господарської діяльності.
   
   З огляду на викладене, комунальне підприємство не може бути включене контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій на підставі положень пункту 133.4 статті 133 ПКУ.

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления