Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • О восстановлении к товарам режима свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

О восстановлении к товарам режима свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

   ЛИСТ
   
   від 15.02.2016 р. № 5108/7/99-99-25-02-03-17
(також див. доповнення, запроваджені листом ДФС від 10.08.2017 р. № 21337/7/99-99-19-04-01-17 )
  
   Про відновлення до товарів режиму вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

   
   
Митниці ДФС

   
   
   У зв'язку із запитами митниць та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо порядку відновлення до товарів режиму вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі - Угода) інформуємо про таке.
   
   Відповідно до вимог пункту 1 статті 29 глави 1 розділу IV Угоди кожна Сторона зменшує або скасовує ввізне мито на товари, що походять з іншої Сторони відповідно до Графіків, встановлених у Додатку I-A до цієї Угоди.
   
   Статтею 26 Угоди встановлено, що положення цієї глави застосовуються до торгівлі товарами, що походять з територій Сторін.
   
   Для цілей цієї глави "походження" означає, що товар підпадає під правила походження, викладені в Протоколі 1 до цієї Угоди ("Щодо визначення концепції "походження товарів" і методів адміністративного співробітництва") (далі - Протокол 1).
   
   Відповідно до пункту 1 статті 16 Протоколу 1 товари, що походять з Європейського Союзу, і товари, що походять з України, після ввезення до України чи Європейського Союзу, відповідно, підпадають під дію цієї Угоди за умови подання одного з таких документів:
   
   (a) сертифікат з перевезення товару EUR.1, зразок якого наведений у Додатку III до цього Протоколу; або
   
   (b) у випадках, вказаних у статті 22(1) цього Протоколу, декларація, що надалі іменуватиметься "декларацією інвойс", надана експортером до інвойса, повідомлення про доставку чи будь-якого іншого комерційного документа, який описує розглядувані товари достатньо детально для того, щоб їх можливо було ідентифікувати; текст декларації інвойс наведений у додатку IV до цього Протоколу.
   
   Статтею 18 Протоколу 1 передбачено випадки видачі сертифіката з перевезення товарів EUR.1 після експорту товару, якщо:
   
   (a) він не був виданий під час експортування через помилки чи ненавмисний недогляд або через особливі обставини; або
   
   (b) було доведено перед митними органами, що сертифікат з перевезення товару EUR.1 був виданий, але не прийнятий під час імпортування з технічних причин.
   
   Пунктом 6 статті 22 Протоколу 1 встановлено, що декларація інвойс може бути оформлена експортером, коли товари, яких вона стосується, експортуються або після експорту за умови, що вона пред'являється у країні - імпорту не пізніше двох років після ввезення товарів, яких вона стосується.
   
   Строк дії сертифіката з перевезення товарів EUR.1 та декларації інвойс складає чотири місяців з дати видачі у країні - експорту, які повинні бути надані в межах зазначеного періоду митним органам країни-імпорту (стаття 24 Протоколу 1).
   
   Згідно зі статтею 301 Митного кодексу України повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів здійснюється відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України.
   
   Пунктом 5 цієї статті визначено, що повернення сум відповідних митних платежів здійснюється також у разі відновлення режиму вільної торгівлі.
   
   Статтею 43 Податкового кодексу України визначено, що обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання є подання платником податків заяви про таке повернення протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.
   
   Підсумовуючи викладене, до товарів може бути відновлено режим вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за умови подання митниці ДФС:
   
   сертифіката з перевезення товарів EUR.1 протягом чотирьох місяців з дати видачі його у країні-експорту, але не пізніше 1095 днів від дня виникнення надміру сплаченої суми;
   
   декларації інвойс протягом чотирьох місяців з дати видачі її у країні - експорту, але не пізніше двох років після ввезення товарів, яких вона стосується (від дня виникнення надміру сплаченої суми).
   
   Порядок взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2015 N 1146.
   
   Вказану інформацію довести до імпортерів.
   
   
   
   Голова
Р. М. Насіров

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться