Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О возможности осуществления корректировки налогового кредита, распределенного в соответствии с требованиями абзаца 4 п.п. 209.15.1 НКУ

О возможности осуществления корректировки налогового кредита, распределенного в соответствии с требованиями абзаца 4 п.п. 209.15.1 НКУ   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 02.03.2016 р. № 720/10/25-01-15-01-09

   
   
   Головне управління ДФС у Чернігівській області, керуючись підпунктом 14.1.172 пункту 14.1 статті 14, статтею 191 розділу І, статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями, розглянуло Ваше звернення від 05.02.2016 № 11 стосовно можливості здійснення коригування податкового кредиту, розподіленого відповідно до вимог абзацу 4 підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 Податкового Кодексу України, та в межах своєї компетенції повідомляє наступне.
   
    Законом України від 24.12.2015 № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі - Закон № 909) внесені зміни до Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі - ПКУ) в частині визначення сільськогосподарськими товаровиробниками податкових зобов'язань з податку на додану вартість та їх сплати до бюджету.
   
    Зокрема, Законом № 909 були внесені зміни до пункту 209.2 статті 209 ПКУ, відповідно до яких сільськогосподарським підприємствам в межах спеціального режиму оподаткування запроваджена часткова сплата сум ПДВ до бюджету та на спеціальні рахунки. Розмір суми ПДВ, що підлягають сплаті до бюджету та перерахуванню на спеціальні рахунки, залежить від виду сільськогосподарської продукції, що реалізується.
   
    Так, позитивна різниця між сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначена:
   
    за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва) підлягає перерахуванню до державного бюджету - у розмірі 50 відсотків та 50 відсотків - на спеціальні рахунки;
   
    за операціями із зерновими та технічними культурами перераховується до державного бюджету в розмірі 85 відсотків, на спеціальні рахунки - 15 відсотків;
   
    за операціями з продукцією тваринництва перераховується до державного бюджету в розмірі 20 відсотків; на спеціальні рахунки - у розмірі 80 відсотків.
   
    Для застосування пункту 209.2 та підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 ПКУ пунктом 209.19 статті 209 Податкового кодексу України визначено, що:
   
    зернові культури – це зернові культури товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД;
   
    технічні культури – це технічні культури товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД;
   
   продукція тваринництва – це продукція товарних позицій 0102 і 0401 згідно з УКТ ЗЕД.
   
   Пунктом 23 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, який затверджений постановою Кабінетом міністрів України від 16.10.2014 № 569 зі змінами та доповненнями, визначено, що суб'єкти спеціального режиму оподаткування ведуть окремий податковий облік операцій із зерновими та технічними культурами, з продукцією тваринництва та з іншими сільськогосподарськими товарами/послугами, визначеними пунктом 209.19 статті 209 ПКУ.
   
   Підпунктом 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 Податкового Кодексу України визначено, що виробничі фактори - це товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції. За рахунок виробничих факторів сільськогосподарські підприємства, що обрали спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість, формують податковий кредит.
   
    Законом № 909 також були внесені зміни в абзац “а” підпункт 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 ПКУ в частині визначення частки використання виробничих факторів для виготовлення сільськогосподарських товарів/послуг по видах продукції у загальній вартості всіх товарів/послуг.
   
   Так, у разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва сільськогосподарських товарів/послуг, у тому числі зернових і технічних культур, та/або продукції тваринництва, а частково для інших товарів/послуг, сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості таких сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості всіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.
   
   У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва зернових культур і технічних культур, та/або частково для виробництва продукції тваринництва, та/або частково для інших сільськогосподарських товарів/послуг, сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.
   
   Для розрахунку питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг передбачений додаток 9, який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 (далі - Наказ № 21) та подається сільськогосподарським підприємством разом з деклараціями спеціального режиму оподаткування (0121 - 0123).
   
   З урахуванням значення розрахованої питомої ваги сума сплаченого (нарахованого) ПДВ при придбанні/виготовленні товарів/послуг, основних фондів відноситься до податкового кредиту по операціях із зерновими і технічними культурами, та/або операціях з продукцією тваринництва, та/або операціях з іншими сільськогосподарськими товарами/послугами пропорційно питомій вазі вартості постачання таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг в загальній вартості постачання усіх сільськогосподарських товарів/послуг.
   
   Пунктом 4 Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №21 передбачено, що у розділі II "Податковий кредит" декларації 0121 – 0123 відповідно до підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 розділу V Податкового кодексу України відображаються товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою використання у виробництві сільськогосподарської продукції.
   
   У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва сільськогосподарських товарів/послуг, у тому числі зернових і технічних культур, та/або продукції тваринництва, а частково для виготовлення інших товарів/послуг, сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється, виходячи з питомої ваги вартості таких сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості всіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.
   
   Зазначений розподіл відбувається у тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10 та 11 декларацій 0110 та 0121 – 0123.
   
   Крім того, в декларації з ПДВ Наказом № 21 передбачено рядок 13, в якому відображаються суми коригування податкового кредиту, яке пов'язане з використанням раніше придбаних товарів/послуг, необоротних активів частково для виготовлення сільськогосподарськими підприємствами сільськогосподарських товарів/послуг, а частково для виготовлення інших товарів/послуг.
   
   А саме, у разі зміни напряму використання товарів/послуг, необоротних активів зазначене коригування проводиться, виходячи з балансової (залишкової) вартості необоротних активів та вартості залишків товарів, що використовуються чи підлягають використанню в сільськогосподарському виробництві, що склалися станом на початок звітного (податкового) періоду, відповідно до частки використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських підприємств, виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг, розрахованої відповідно до вимог пункту 209.15.1 статті 209 розділу V Кодексу).
   
    В листі ДФС України від 27.01.2016 № 2533/7/99-99-19-03-01-17 “Про особливості сплати ПДВ платниками - сільськогосподарськими підприємствами у 2016 році” зазначено, що у разі, якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством виключно для виробництва одного виду товарів/послуг (зернових і технічних культур, або продукції тваринництва, або інших сільськогосподарських товарів/послуг), сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту у зв'язку з таким виготовленням/придбанням повністю відноситься до складу податкового кредиту за відповідним видом операцій.
   
   Таким чином, з огляду на вищенаведене, сільськогосподарське підприємство суми ПДВ від придбаних/виготовлених товарів/послуг, необоротних активів може віднести до складу податкового кредиту окремого виду сільськогосподарських продукції, у разі якщо придбані ним товари/послуги, необоротні активи будуть використовуватись лише на виробництво відповідної продукції.
   
   Якщо ж, придбані сільськогосподарським підприємством товари/послуги, основні засоби будуть використані ним у всіх операціях, що визначені пунктом 209.2 статті 209 ПКУ, то сума нарахованого (сплаченого) податкового кредиту платником повинна бути розподілена відповідно до підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 ПКУ в тому періоді, в якому здійснювалось придбання таких товарів/послуг. В подальшому в разі зміни напряму використання придбаних товарів/послуг, необоротних активів сільськогосподарське підприємство може здійснити коригування податкового кредиту, виходячи з балансової (залишкової) вартості необоротних активів та вартості залишків товарів, що використовуються чи підлягають використанню в сільськогоспвиробництві, що склалися станом на початок звітного (податкового) періоду, відповідно до частки використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських підприємств, виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг, розрахованої відповідно до вимог пункту 209.15.1 статті 209 розділу V Кодексу).
   
   Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Податкового кодексу України податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію, та діє до внесення змін до статей Податкового кодексу України, на які в ній іде посилання.
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления