Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О возможности отображения на электронном счете в системе электронного администрирования НДС средств, уплаченных с текущего счета плательщика НДС в счет погашения налоговых обязательств по НДС, а также штрафа и пени, возникших в связи с представлением уточняющего расчета к налоговой декларации по НДС при выявлении им занижения налогового обязательст

О возможности отображения на электронном счете в системе электронного администрирования НДС средств, уплаченных с текущего счета плательщика НДС в счет погашения налоговых обязательств по НДС, а также штрафа и пени, возникших в связи с представлением уточняющего расчета к налоговой декларации по НДС при выявлении им занижения налогового обязательст   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.05.2016 р. № 11362/6/99-99-15-03-02-15
   
   Про розгляд звернення

   
   Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо можливості відображення на електронному рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ коштів, сплачених з поточного рахунку платника ПДВ у рахунок погашення податкових зобов'язань з ПДВ, а також штрафу і пені, які виникли у зв’язку з поданням уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ при виявленні ним заниження податкового зобов'язання з ПДВ минулих податкових періодів відповідно до пункту 50.1 статті 50 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), та, керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 2001.5 статті 2001 ПКУ з рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника перераховуються кошти до державного бюджету в сумі податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду, та на поточний рахунок платника податку за його заявою, яка подається до контролюючого органу у складі податкової звітності з податку на додану вартість, у розмірі суми коштів, що перевищує суму задекларованих до сплати до бюджету податкових зобов'язань та суми податкового боргу з податку.
   
   Згідно з пунктом 2001.6 статті 2001 ПКУ за підсумками звітного податкового періоду, відповідно до задекларованих у податковій декларації результатів, платником проводиться розрахунок з бюджетом у порядку, визначеному статтями 200 та 209 ПКУ.
   
   Якщо на дату подання податкової звітності з податку сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої звітності, платник податку має право подати до контролюючого органу у складі такої податкової звітності заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню:
   
   а) або до бюджету в рахунок сплати податкових зобов'язань з податку;
   
   б) або на поточний рахунок такого платника податку, реквізити якого платник зазначає в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов'язань з податку.
   
   Згідно з пунктом 2001.7 статті 2001 ПКУ кошти, зараховані на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, є коштами, які використовуються виключно у цілях, визначених пунктом 2001.5 статті 2001 ПКУ та погашення податкового боргу з ПДВ.
   
   Відповідно до пункту 21 Порядку електронного адміністрування ПДВ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 569 (далі - Порядок N 569), для перерахування зайво зарахованих коштів платника з його електронного рахунку до бюджету ДФС надсилає Державній казначейській службі (далі - Казначейство) реєстр, на підставі якого Казначейство протягом п'яти робочих днів після закінчення граничного строку, встановленого ПКУ для самостійної сплати платником податку сум податкових зобов'язань, здійснює відповідне перерахування.
   
   Крім цього, пунктом 25 Порядку N 569 встановлено, що розрахунок з бюджетом у зв’язку з поданням уточнюючого розрахунку відповідно до пункту 50.1 статті 50 ПКУ та сплата передбачених ПКУ штрафних санкцій і пені здійснюються платником податку з поточного рахунку до відповідного бюджету.
   
   Таким чином, сплата платником ПДВ податкових зобов’язань, визначених таким платником в уточнюючому розрахунку, поданому за попередні звітні періоди, а також штрафних санкцій за заниження податкових зобов’язань може здійснюватись платником ПДВ:
   
   безпосередньо з поточного рахунку такого платника до відповідного бюджету;
   
   з електронного рахунку платника за його заявою, поданою у складі податкової декларації з ПДВ, у сумі, яка перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до такої поданої декларації.
   
   Голова
Р. М. Насіров

   
   
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления