Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О зачислении налогов, уплаченных за границей, при определении налога на прибыль банка

О зачислении налогов, уплаченных за границей, при определении налога на прибыль банка   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 13.04.2016 р. № 1195/10/08-01-12-04-11
   
   Про надання податкової консультації

   
   Головне управління ДФС у Запорізькій області за результатами розгляду листа «» щодо врахування податків, сплачених за кордоном, при визначенні податку на прибуток банку повідомляє наступне.
   
   Відповідно до п.141.4.9 ст.141 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) суми податку на прибуток, отриманих з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими р.ІІІ ПКУ.
   
   При цьому зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови подання письмового підтвердження податкового органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів.
   
   Отже, платник податку має право на зарахування сум податку на прибуток (дохід), сплачених за межами України, при визначенні податкових зобов’язань з податку на прибуток у звітному податковому періоді, в якому такий платник надасть до контролюючих органів довідку про підтвердження податковим органом іншої держави факту сплати такого податку, за умови наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів.
   
   При цьому сума податку, сплаченого суб’єктом господарювання за кордоном, що зараховується у зменшення суми податку на прибуток, сплаченого в Україні, визначається шляхом перерахунку іноземної валюти у гривні виходячи з офіційного курсу Національного банку України на дату сплати закордонного податку.
   
   Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III ПКУ.
   
   Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, при формуванні резервів (забезпечень), при здійсненні фінансових операцій, інші різниці, на які здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування згідно п.134.1 ст.134 ПКУ, визначені статтями 138-141 розділу ІІІ, підрозділом 4 розділу ХХ ПКУ. При цьому нормами ПКУ не передбачено коригування фінансового результату на курсові різниці, які виникають при нарахуванні в бухгалтерському обліку податку, сплаченого за кордоном.
   
   Таким чином, зазначені операції з метою оподаткування враховуються при розрахунку фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства, відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
   
   Разом з цим, звертаємо увагу, що відповідно до п.2 ст.6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (далі – Закон № 996-XIV), регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики (Міністерством фінансів України), який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках встановлюється Національним банком України відповідно до цього Закону та міжнародних стандартів фінансової звітності (п.3. ст.6. Закон №996-XIV). Розробником стандартів та правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, що відповідають вимогам законів України та міжнародним стандартам фінансової звітності та є обов’язковими для банківської системи, виступає Національний банк (ст.41 Закону України від 20 травня 1999 року № 679-XIV «Про Національний банк України»).
   
   
   Перший заступник начальника
О.П. Фоменко

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления