Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О зачислении отрицательного значения налога на добавленную стоимость в уменьшение суммы рассроченного налогового долга

О зачислении отрицательного значения налога на добавленную стоимость в уменьшение суммы рассроченного налогового долга   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 16.05.2016 р. № 10645/6/99-99-15-03-02-15
   
   Про розгляд листів

   
    Державна фіскальна служба України розглянула листи платника щодо зарахування від'ємного значення податку на додану вартість у зменшення суми розстроченого податкового боргу і, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.
   
   Нормами чинного податкового законодавства врегульовано питання погашення податкового боргу з ПДВ (у тому числі розстроченого або відстроченого) за рахунок від’ємного значення суми податку, розрахованого за результатами відповідного звітного періоду.
   
   Так, якщо за результатами звітного періоду платником визначено від’ємне значення ПДВ, то відповідно до підпункту «а» пункту 200.4 статті 200 ПКУ таке від’ємне значення за рішенням платника може бути враховане у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації.
   
   Розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків здійснюється органами ДФС згідно з положеннями статті 100 ПКУ, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня
   2010 року № 1235 «Про затвердження переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин» та Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань та податкового боргу платників податків, затвердженого наказом Міндоходів від 10.10.2013 № 574, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за № 1853/24385 (далі – Порядок розстрочення).
   
   Згідно з пунктом 4.3 Порядку розстрочення погашення розстрочених (відстрочених) сум та нарахованих на них відсотків може здійснюватись як за рахунок наявної сплати, так і за рахунок переплати, яка обліковувалась внаслідок надмірної сплати платежів до бюджету або виникла внаслідок подання платником податків звітності з показниками зменшення раніше визначених податкових зобов’язань, або списання, скасування грошових зобов’язань (податкового боргу), або за рахунок бюджетного відшкодування.
   
   Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (далі – Порядок заповнення).
   
   Крім того, Порядком заповнення також визначено механізм зарахування від’ємного значення ПДВ у зменшення суми податкового боргу.
   
   Так, сума від’ємного значення ПДВ, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 ПКУ на момент подання податкової декларації, зазначається у рядку 20 та зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ), в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 ПКУ на момент подання податкової декларації (відображається у рядку 20.1). (підпункт 5.4 пункту 5 розділу V Порядку заповнення).
   
   Сума, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 ПКУ на момент подання податкової декларації за вирахуванням від’ємного значення поточного звітного (податкового) періоду, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість, підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку або зарахуванню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.
   
   В той же час за результатами аналізу податкової звітності з ПДВ платника за січень – лютий 2016 року встановлено, що за результатами вказаних періодів платником сформовано від’ємне значення з ПДВ, яке платником самостійно задекларовано для включення до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (відображено у рядку 21).
   
   При цьому платник за вказані звітні періоди від’ємне значення з ПДВ в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ не декларувало.
   
   Таким чином, з метою зарахування від’ємного значення з ПДВ в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ платнику податків необхідно належним чином скласти податкову звітність з ПДВ та задекларувати суму від’ємного значення з ПДВ, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 ПКУ на момент подання податкової декларації, в рахунок погашення податкового боргу в рядку 20.1 податкової декларації з ПДВ.
   
   Також повідомляємо, що програмне забезпечення, за допомогою якого здійснюється обробка податкової звітності, розроблене з урахуванням чинних норм ПКУ.
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления