Подпишитесь на новости и получите книгу бесплатно!
  • О заполнении даты получения расчета корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной, которая указывается получателем (покупателем) в графе 7 таблиц 1, 2 и 3 приложения 1 (Д1) к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость

О заполнении даты получения расчета корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной, которая указывается получателем (покупателем) в графе 7 таблиц 1, 2 и 3 приложения 1 (Д1) к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 22.01.2016 р. № 1196/6/99-95-42-01-16-01

   
   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист … щодо заповнення дати отримання розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, що зазначається отримувачем (покупцем) у графі 7 таблиць 1, 2 та 3 додатка 1 (Д1) до податкової декларації з податку на додану вартість, і повідомляє таке.
   
   Відповідно до п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування
   до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних
   (далі – ЄРПН).
   
   Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу – платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:
   
   постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
   
    отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.
   
   Згідно з п.п. 9 п. 3 та п.п. 5 п. 4 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 (далі – наказ № 966),
   
   подання додатка 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)» (далі – додаток 1(Д1)) до податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) є обов’язковим при заповненні рядків 8.1 – 8.2.3, 8.4 – 8.4.2, 16.1 – 16.1.6 декларації.
   
   Відповідно до форми додатка 1 (Д1) до декларації, затвердженої наказом № 966, у разі коригування податкових зобов’язань та/або податкового кредиту згідно зі ст. 192 Кодексу у графі 7 таблиць 1, 2, 3 додатка 1 (Д1) до декларації зазначається дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.
   
   Отже, якщо передбачається збільшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь постачальника, то у графі 7 таблиць 1, 2 та 3 додатка 1 (Д1) до декларації зазначається дата отримання покупцем розрахунку коригування, зареєстрованого в ЄРПН.
   
   Згідно з п. 201.10 ст. 201 Кодексу підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до ЄРПН є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня.
   
   З метою отримання продавцем зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування, що підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем, такий продавець надсилає в електронному вигляді запит до ЄРПН, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію розрахунку коригування в ЄРПН та розрахунок коригування в електронному вигляді. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в ЄРПН та отриманим продавцем. Тобто дата реєстрації розрахунку коригування відповідає даті отримання цього розрахунку продавцем.
   
   Тому, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника, то у графі 7 таблиць 1, 2 та 3 додатка 1 (Д1) до декларації зазначається дата отримання розрахунку коригування продавцем.
   
   
    Перший заступник Голови
С.В. Білан

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления