Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об изменении сведений об объекте налогообложения, о внесении изменений в реестр плательщиков единого налога, изменений данных о плательщике налога на добавленную стоимость, о применении РРО

Об изменении сведений об объекте налогообложения, о внесении изменений в реестр плательщиков единого налога, изменений данных о плательщике налога на добавленную стоимость, о применении РРО   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.04.2016 р. № 8145/6/99-99-11-02-02-12
   
   Про розгляд звернення

   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо надання роз'яснень і в межах компетенції повідомляє.
   
   Законом України від 9 квітня 2015 року N 317-VIII "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди та їхньої символіки" (далі - Закон) заборонено використання символіки комуністичного тоталітарного режиму та визначений порядок здійснення перейменування районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів чи інших об'єктів топоніміки населених пунктів, назви яких містять у собі символіку комуністичного тоталітарного режиму. Встановлено, що юридичні особи, політичні партії, інші об'єднання громадян, зареєстровані на день набрання чинності цим Законом, у разі порушення його вимог зобов'язані протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої установчі документи, найменування та/або символіку у відповідність із вимогами Закону.
   
   
Щодо питання 1 звернення

   
   Відповідно до пункту 63.3 <...> Податкового кодексу України (далі - Кодекс) платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.
   
   Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюється згідно із Законом України від 15 травня 2003 року N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", із змінами.
   
   Міністерство юстиції України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань, зокрема, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців.
   
   Першоджерелом відомостей щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб, місцезнаходження (місця проживання або іншої адреси, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою - підприємцем) фізичних осіб - підприємців є ЄДР. Відомості, які містяться в ЄДР, контролюючі органи отримують у порядку взаємообміну інформацією ЄДР та відомчих реєстрів ДФС.
   
   Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за ф. N 20-ОПП (додаток 11 до Порядку обліку платників податків і зборів затверджено наказом МФУ від 09.12.2011 р. N 1588 <...> (далі - Порядок)), подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.
   
   У разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування, зокрема, місцезнаходження, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за ф. N 20-ОПП з оновленою інформацією про об'єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни. У повідомленні поряд із реквізитом, який змінився, зазначається у дужках його попереднє значення.
   
   
Щодо питання 2 звернення

   
   Пунктом 299.8 <...> Кодексу встановлено, що у разі зміни відомостей, передбачених пп. 1 - 5 п. 299.7 цієї статті, зокрема податкової адреси суб'єкта господарювання та місця провадження господарської діяльності, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви.
   
   Відповідно до п. 8 Порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, затвердженого наказом МФУ від 20.12.2011 р. N 1675 <...>, у разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
   
   У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої і четвертої груп разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.
   
   
Щодо питання 3 звернення

   
   У разі зміни даних про платника податку на додану вартість, які стосуються, зокрема, місцезнаходження платника податку, платник податку подає відповідно до п. 183.7 <...> Кодексу заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку (абзац другий п. 183.15 <...> Кодексу).
   
   Перереєстрація платника податку здійснюється з дотриманням правил та у строки, визначені цією статтею для реєстрації платників податку, шляхом внесення відповідного запису до реєстру платників податку на додану вартість.
   
   
Щодо питання 4 звернення

   
   Правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначає Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон про РРО). Відповідальність за порушення вимог Закону про РРО встановлена у розділі V Закону про РРО.
   
   Згідно із Законом про РРО розроблений Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації з розрахункових операцій за товари (послуги), який затверджений наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013 р. N 417 <...> (далі - Порядок).
   
   Згідно із Порядком для реєстрації РРО суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву встановленої форми та документи, в число яких входить копія документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО. Після проведення реєстрації РРО контролюючий орган надає суб'єкту господарювання реєстраційне посвідчення РРО, що засвідчує реєстрацію РРО в органі ДФС. У реєстраційному посвідченні (на підставі поданих суб'єктом господарювання документах на господарську одиницю) вказується інформація про господарську одиницю, для якої призначений РРО. Зокрема, вказується адреса господарської одиниці. РРО може застосовуватись тільки в тій господарській одиниці, яка зазначена в реєстраційному посвідченні.
   
   У разі зміни даних щодо суб'єкта господарювання, які зазначаються в реєстраційному посвідченні, суб'єкт господарювання протягом п'яти робочих днів, що настають за днем, коли виникли зміни або інші підстави для заміни реєстраційного посвідчення, подає до органу ДФС за місцем реєстрації РРО реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація" із зазначенням причини перереєстрації та реєстраційне посвідчення.
   
   Таким чином, у разі перейменування вулиці, внаслідок чого змінюється адреса господарської одиниці, власник відповідного приміщення має привести свої установчі документи, документи на господарську одиницю та інші документи у відповідність із Законом. Після внесення змін до документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, має бути проведена перереєстрація РРО.
   
   
   
   Перший заступник Голови
С. Білан

   
   
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления