Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об не отражении в системе электронного администрирования расчета корректировки к налоговой накладной, составленной до 1 июля 2015 года

Об не отражении в системе электронного администрирования расчета корректировки к налоговой накладной, составленной до 1 июля 2015 года   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.07.2016 р. № 16051/10/26-15-12-01-18

   
   Щодо не відображення в системі електронного адміністрування розрахунку коригування до податкової накладної, складеної до 01 липня 2015 року
   
   ГУ ДФС у м. Києві розглянуло лист ТОВ « » щодо не відображення в системі електронного адміністрування розрахунку коригування до податкової накладної, складеної до 01 липня 2015 року і в межах своїх повноважень повідомляє
   
   У зв'язку з прийняттям Закону України від 16 липня 2015 року N 643-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" (далі - Закон N 643), який набрав чинності 29.07.2015, внесено низку змін до порядку обрахунку показників формули, визначеної пунктом 200 1.3 статті 200 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс), зокрема передбачено, що формула (всі її складові), яка визначає реєстраційну суму, на початок третього робочого дня після набрання чинності Законом N 643 "обнуляється", за винятком окремих складових вказаної формули (сума податку за виданими і отриманими податковими накладними та сума податку за митними деклараціями, аркушами коригування і додатковими деклараціями), що були сформовані починаючи з 01.07.2015.
   
   Після цього реєстраційну суму платників податку автоматично збільшено на:
   
   суми середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених або розстрочених за останні 12 звітних місяців / 4 квартали (т. з. "овердрафт");
   
   суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість (переплата) станом на 01.07.2015;
   
   суми залишку коштів на рахунку платника у системі електронного адміністрування податку на додану вартість за вирахуванням сум, заявлених платником у складі податкової звітності з податку за звітний (податковий) період за червень 2015 року до перерахування з електронного рахунку до бюджету в рахунок сплати податкових зобов'язань з податку та/або на поточний рахунок платника відповідно до пункту 200 1.6 статті 200 1 Кодексу;
   
   суми від'ємного значення, непогашеного станом на 01.07.2015 та задекларованого платником у рядках 24 та 31 податкової декларації з ПДВ за червень / II квартал 2015 року.
   
   Крім цього, пунктом 9 Порядку електронного адміністрування ПДВ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 569 (далі - Порядок N 569), платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі на суму податку (∑ Накл), обчислену за такою формулою:
   
   ∑Накл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПопРах + ∑Овердрафт - ∑НаклВид - ∑Відшкод - ∑Перевищ,
   
   де:
   
   ∑НаклВид - загальна сума податку за виданими платником податку податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими у Реєстрі, яка визначається на підставі даних таких податкових накладних за операціями, дата виникнення податкових зобов'язань за якими припадає на податковий період починаючи з 1 липня 2015 р., а також розрахунків коригування, складених починаючи з 1 липня 2015 р. та зареєстрованих в Реєстрі, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 р., що підлягали наданню покупцям - платникам податку;
   
   Крім того, відповідно до пункту 200¹.3 статті 200¹ Кодексу під час обрахунку реєстраційної суми також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстровані в ЄРПН, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що підлягали наданню покупцям - платникам податку.
   
   Відповідно до інформаційних баз даних ДФС України, підприємством ТОВ " " складено розрахунок коригування від **.06.2015р. № ** до податкової накладної, складеної до 01 липня 2015 року, на суму ПДВ – 4 050 000,0 грн.
   
   Таким чином, розрахунок коригування, що складений до 01 липня 2015 року та зареєстрований в Єдиному реєстрі податкових накладних, не бере участі в обрахунку формули та не впливає на збільшення суми податку, на яку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі (∑ Накл).
   
   Відповідно до пункту 200¹.6 статті 200¹ Кодексу, у разі, якщо на дату подання податкової декларації з податку сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої декларації, платник податку має право подати до контролюючого органу у складі такої податкової декларації заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню:
   
   а) або до бюджету в рахунок сплати податкових зобов'язань з податку;
   
   б) або на поточний рахунок такого платника податку, реквізити якого платник зазначає в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов'язань з податку.
   
   При цьому, перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у разі відсутності перевищення суми податку, зазначеної у виданих податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних, над сумою податкових зобов'язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість у цьому звітному періоді (п. 2001.5 ст. 2001 Кодексу).
   
   Крім цього, на суму податку, що відповідно до поданої заяви підлягає перерахуванню до бюджету або на поточний рахунок платника, на момент подання заяви зменшується значення суми податку, визначеної пункту 2001.3 статті 2001 Кодексу, шляхом зменшення на таку суму показника загальної суми поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку (далі - СЕА) з поточного рахунку платника (∑ПопРах).
   
   Відповідно до пункту 2001.7 статті 2001 Кодексу, кошти, зараховані на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, є коштами, які використовуються виключно у цілях, визначених пунктом 2001.5 статті 2001 та пунктом 2001.6 статті 2001 Кодексу, а також для погашення податкового боргу з податку на додану вартість.
   
   Слід зазначити, що ст. 36 Кодексу встановлено, що платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати відповідність проведення ними операцій.
   
   Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог Кодексу.
   
   Згідно із статтею 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   Звертаємо увагу, що листи ГУ ДФС у м. Києві не є нормативно-правовими актами, а мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до набрання чинності нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.
   
   
   Заступник начальника
Е.М. Пруднікова

   
   
   
   
   
   
   
   
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления