Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об обложении акцизным налогом операции по перемещению на арендованные подакцизные склады на ответственное хранение алкогольных напитков (продукции) в пределах одного предприятия с целью реализации ее в последующих периодах

Об обложении акцизным налогом операции по перемещению на арендованные подакцизные склады на ответственное хранение алкогольных напитков (продукции) в пределах одного предприятия с целью реализации ее в последующих периодах   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.05.2016 р. № 11456/6/99-99-12-02-02-15
   
   Про надання відповіді

   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування акцизним податком операції з переміщення на орендовані підакцизні склади на відповідальне зберігання алкогольних напоїв (продукції) в межах одного підприємства з метою реалізації її в наступних періодах, та в межах компетенції повідомляє.
   
   Відповідно до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) об’єктом оподаткування акцизним податком є, зокрема, операції з реалізації виробленої в Україні продукції (пп. 213.1.1 п. 213.1 ст. 213 Кодексу), базою оподаткування - кількість реалізованої продукції (п. 214.4 ст. 214 Кодексу), ставки акцизного податку на алкогольні напої визначені в пп. 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 Кодексу.
   
   Згідно п. 216.1 ст. 216 Кодексу датою виникнення податкових зобов'язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, є дата їх реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямків подальшого використання таких товарів (продукції), крім випадків, зазначених, зокрема, у статті 225 Кодексу.
   
   Реалізацією підакцизних товарів (продукції) відповідно до абзацу першого пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу вважаються будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції) згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Абзац другий цього підпункту стосується виключно операцій з реалізації пального.
   
   Отже, згідно визначень пп. 14.1.4 п. 14.1 ст. 14 Кодексу передача алкогольних напоїв за договорами зберігання є реалізацію підакцизних товарів, відповідно є об’єктом оподаткування акцизним податком.
   
   В свою чергу не є об’єктом оподаткування внутрішнє переміщення алкогольних напоїв в межах одного складу з дотриманням вимог п. 14.1.6 ст. 14 Кодексу щодо визначення акцизного складу.
   
   Щодо звітування про виробництво й обіг алкогольних напоїв повідомляємо наступне.
   
   Відповідно до Порядку заповнення форми звіту N 1-ОА та N 2-РС, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 р. N 49 "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 р. за N 343/28473, у разі якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, звіти заповнюються в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць. При цьому зберігач відображає обсяги продукції у гр. 3 "залишок продукції на початок звітного місяця" та гр. 12 "залишок продукції на кінець звітного місяця" звіту N 1-ОА, а поклажодавець у гр. 14 "примітки" звіту N 2-РС зазначає обсяги алкогольних напоїв, які передані на зберігання.
   
   Форма, порядок заповнення та подання декларації акцизного податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 14, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 р. за N 105/26550.
   
   В графах 1 - 9 додатка 3 до Декларації акцизного податку декларуються оподатковувані обороти, які фактично відбулися у звітному періоді із урахуванням діючих у цей період ставок акцизного податку.
   
   Таким чином, данні декларації акцизного податку за відповідний податковий період в частині реалізованої продукції повинні дорівнювати обсягам звітів N 2-РС та N 1-ОА.
   
   
   Перший заступник Голови
С. В. Білан

   
   
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления