Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об обложении налогом на прибыль операций с акциями собственной эмиссии, а также расчета объема хозяйственных операций с нерезидентом с целью определения операций контролируемыми

Об обложении налогом на прибыль операций с акциями собственной эмиссии, а также расчета объема хозяйственных операций с нерезидентом с целью определения операций контролируемыми   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.04.2016 р. № 1250/10/08-01-12-04-11
   
   Про розгляд листа

   
   Головне управління ДФС у Запорізькій області за результатами розгляду листів «» щодо оподаткування податком на прибуток операцій з акціями власної емісії, а також розрахунку обсягу господарських операцій з нерезидентом з метою визначення операцій контрольованими, повідомляє наступне.
   
   1. Щодо оподаткування податком на прибуток операцій з акціями власної емісії.
   
   Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III ПКУ.
   
   Пунктом 141.2 статті 141 ПКУ передбачено різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів. При цьому, у п.п. 141.2.6 п.141.2 ст.141 ПКУ зазначено, що положення цього пункту не поширюються, зокрема, на операції платників податку з розміщення, погашення, викупу та наступного продажу, конвертації цінних паперів власного випуску, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали неемісійний цінний папір, під час видачі та погашення таких цінних паперів.
   
   Іншими діючими нормами ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по операціям з акціями власної емісії.
   
   Отже, зазначені операції з метою оподаткування враховуються при розрахунку фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства, відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
   
   2. Щодо розрахунку обсягу господарських операцій з нерезидентом з метою визначення операцій контрольованими.
   
   Згідно з пп. 39.2.1.7 пп. 39.2 ст. 39 ПКУ господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 цього пункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
   
   - річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
   
   - обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
   
   Відповідно до п.2 ст.6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики (Міністерством фінансів України), який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
   
   Згідно до Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 N 433, дохід від операційних курсових різниць відображається у статті "Інші операційні доходи" (ряд. 2120 Звіту про фінансові результати), а дохід від неопераційних курсових різниць - у статті "Інші доходи" (ряд. 2240 Звіту про фінансові результати).
   
   Отже, дохід від операційної та неопераційної курсової різниці враховується для обчислення річного доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного ціноутворення та не враховується для обчислення обсягу (5 мільйонів гривень) господарських операцій платника податків із кожним контрагентом.
   
   
   
   
   Перший заступник начальника
О.П. Фоменко

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления