Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об обложении налогом на добавленную стоимость услуг по фумигации, предоставленных нерезиденту

Об обложении налогом на добавленную стоимость услуг по фумигации, предоставленных нерезиденту   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.05.2016 р. № 1438/10/14-29-12-01-10

   
   
    Головне управління ДФС у Миколаївській області розглянуло лист товариства з обмеженою відповідальністю «….» про надання письмового роз’яснення щодо оподаткування податком на додану вартість послуг з фумігації, наданих нерезиденту, та повідомляє наступне.
   
   Підпунктом «б» пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями (далі - Кодекс) визначено, що об’єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.
   
   Пунктами 186.2 – 186.4 статті 186 Кодексу встановлені правила визначення місця постачання послуг.
   
   Відповідно до підпункту 186.2.1 пункту 186.2 статті 186 Кодексу місцем постачання послуг, пов’язаних з рухомим майном, є місце фактичного постачання послуг. До таких послуг належать:
   
   а) послуги, що є допоміжними у транспортній діяльності: навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка товарів та інші аналогічні види послуг;
   
   б) послуги із проведення експертизи та оцінки рухомого майна;
   
   в) послуги, пов'язані із перевезенням пасажирів та вантажів, у тому числі з постачанням продовольчих продуктів і напоїв, призначених для споживання;
   
   г) послуги із виконання ремонтних робіт і послуг із переробки сировини, а також інших робіт і послуг, що пов'язані з рухомим майном.
   
   Підпунктом 186.2.2 пункту 186.2 статті 182 Кодексу визначено місце постачання послуг, пов’язаних з нерухомим майном, - це місце фактичного місцезнаходження нерухомого майна. До таких послуг належать:
   
   а) послуги агентств нерухомості;
   
   б) послуги з підготовки та проведення будівельних робіт;
   
   в) інші послуги за місцезнаходженням нерухомого майна, у тому числі що будується.
   
   У разі надання послуг у сфері культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, розваг або інших подібних послуг, включаючи послуги організаторів діяльності в зазначених сферах та послуги, що надаються для влаштування платних виставок, конференцій, навчальних семінарів та інших подібних заходів - місцем постачання зазначених послуг є місце фактичного надання цих послуг (підпункт 186.2.3 пункту 186.2 статті 182 Кодексу).
   
   Місцем постачання послуг, перерахованих в пункті 186.3 статті 186 Кодексу, вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або — у разі відсутності такого місця — місце постійного чи переважного його проживання. До таких послуг належать:
   
   а) надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами;
   
   б) рекламні послуги;
   
   в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем;
   
   г) надання персоналу, у тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця;
   
   ґ) надання в оренду (лізинг) рухомого майна, крім транспортних засобів та банківських сейфів;
   
   д) телекомунікаційні послуги;
   
   е) послуги радіомовлення та телевізійного мовлення;
   
   є) надання посередницьких послуг від імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у цьому підпункті;
   
   ж) надання транспортно-експедиторських послуг.
   
   Відповідно до пункту 186.4 статті 186 Кодексу місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 Кодексу.
   
   Поряд з цим, слід зазначити, що основним видом діяльності товариства є допоміжна діяльність у рослинництві (код КВЕД 2010 – 01.61). Цей клас згідно Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності, які затверджені Наказом Держкомстату від 23.12.11 № 396, включає, зокрема, оброблення сільськогосподарських культур.
   
   Відповідно до Закону України «Про карантин рослин» від 30 червня 1993 року № 3348-ХІІ фумігація це обробка хімічною речовиною в газоподібному стані, що повністю або головним чином охоплює товар.
   
   Отже, враховуючи те, що операції з постачання послуг нерезиденту з фумігації товару не включено до переліку послуг, визначених пунктом 186.3 статті 186 Кодексу, місцем постачання таких послуг є митна територія України.
   
   Пунктом 194.1 статті 194 Кодексу визначено, що операції, зазначені у статті 185 Кодексу, крім операцій, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, та операцій, до яких застосовується нульова ставка та 7 відсотків, оподатковуються за ставкою, зазначеною в підпункті "а" пункту 193.1 статті 193 Кодексу, яка є основною і становить 20 відсотків від бази оподаткування.

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления