Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об обложении налогом на прибыль операции по получению имущества вновь созданным предприятием при отражении его в бухгалтерском учете как добавочный капитал

Об обложении налогом на прибыль операции по получению имущества вновь созданным предприятием при отражении его в бухгалтерском учете как добавочный капитал   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 26.07.2016 р. № 1616/10/15-32-12-01-14

   
   
   Головне управління ДФС в Одеській області розглянуло запит щодо оподаткування податком на прибуток операції з отримання майна новоствореним підприємством при відображенні його в бухгалтерському обліку як додатковий капітал, та керуючись ст.52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Податковий кодекс) повідомляє наступне.
   
   Щодо визначення поняття доходів, в тому числі і «інших доходів» в цілях оподаткування податком на прибуток, то абз.10 п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу визначено, що до річного доходу від будь-якої діяльності включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи, які визначаються за правилами бухгалтерського обліку. Таким чином, для визначення розміру доходу в цілях оподаткування необхідно керуватися Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року N 290 (далі: Положення), оскільки дане Положення визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності. Зокрема пунктом 5 Положення встановлено, що дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. При цьому, класифікація доходів по групах визначена п.7 Положення.
   
   Щодо правильності відображення у бухгалтерському обліку господарської операції з оприбуткування підприємством переданого засновниками майна, то дане питання знаходиться у компетенції Міністерства фінансів України оскільки п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV зі змінами та доповненнями встановлено, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
   
   
   
   
   
   Перший заступник начальника
Н.Л.Гулакова

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления