Подпишитесь на новости и получите книгу бесплатно!
  • Об обложении налогом на прибыль дополнительного взноса в уставной капитал без изменения размера доли участника

Об обложении налогом на прибыль дополнительного взноса в уставной капитал без изменения размера доли участника   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.07.2016 р. № 15053/6/99-99-15-02-02-15

   
   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування податком на прибуток додаткового внеску до статутного капіталу без зміни розміру частки учасника та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.
   
   Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податку на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.
   
   Розділом ІІІ Кодексу не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування у разі здійснення додаткового внеску до статутного капіталу без зміни розміру частки учасника.
   
   Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.
   
   Регулятором з питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності виступає Міністерство фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
   

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления