Подпишитесь на новости и получите книгу бесплатно!
  • Об обложении налогом на прибыль операций по внесению в уставный капитал хозяйственного общества имущественного права требования долгового обязательства учредителя такого общества

Об обложении налогом на прибыль операций по внесению в уставный капитал хозяйственного общества имущественного права требования долгового обязательства учредителя такого общества   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 18.07.2016 р. № 15384/6/99-99-15-02-02-15

   
   
   Державна фіскальна служба України розглянула щодо оподаткування податком на прибуток операцій із внесення до статутного капіталу господарського товариства майнового права вимоги боргового зобов’язання засновника до такого товариства та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.
   
   Відповідно до ст. 80 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.
   
   Статтею 86 ГКУ визначено, що вкладами учасників та засновників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), кошти, у тому числі в іноземній валюті.
   
   Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та засновника у статутному капіталі товариства. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах господарського товариства, якщо інше не передбачено законом.
   
   Забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.
   
   Стосовно можливості збільшення засновником, який є одночасно кредитором товариства, статутного капіталу товариства за рахунок погашення сформованої раніше таким товариством кредиторської заборгованості шляхом внесення до його статутного капіталу майнових прав на зазначену кредиторську заборгованість, ДФС надано до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України запит.
   
   У разі отримання відповіді на запит ДФС повідомить підприємство додатково.
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления