Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об обложении НДФЛ, военным сбором и начисления и удержания ЕСВ с суммы дохода, начисленного гражданину Республики Польша - постоянному советнику проекта международной технической помощи ЕС Twinning «Поддержка Министерства инфраструктуры Украины по вопросам повышения безопасности коммерческих перевозок»

Об обложении НДФЛ, военным сбором и начисления и удержания ЕСВ с суммы дохода, начисленного гражданину Республики Польша - постоянному советнику проекта международной технической помощи ЕС Twinning «Поддержка Министерства инфраструктуры Украины по вопросам повышения безопасности коммерческих перевозок»   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 09.02.2016 р. № 1273/Ж/99-99-17-03-03-14

   
   
   Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула звернення … щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб, військовим збором та нарахування й утримання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) із суми доходу, нарахованого громадянину Республіки Польща – постійному раднику проекту міжнародної технічної допомоги ЄС Twinning «Підтримка Міністерства інфраструктури України з питань підвищення безпеки комерційних автоперевезень» і в межах компетенції повідомляє таке.
   
   Відповідно до ст. 3 Кодексу положення чинних міжнародних договорів України, якими регулюються питання оподаткування, превалюють над положеннями чинного податкового законодавства.
   
   При визначенні порядку оподаткування польського громадянина, який є державним службовцем Республіки Польща, направленим у відрядження до державної установи України згідно з додатковою угодою із своїм роботодавцем у зв’язку із виконанням проекту міжнародної технічної допомоги ЄС Twinning (далі – проект Twinning), та постійним радником проекту знаходиться в Україні протягом строку реалізації проекту (28.01.2015-28.10.2016) і повністю фінансується за рахунок бюджету проекту, слід керуватись відповідними положеннями міжнародних договорів України – Конвенцією між Урядом України і Урядом Республіки Польща про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень, яка є чинною з 11.03.1994 (далі – Конвенція), та Рамковою угодою між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств, яка є чинною з 06.01.2009 (далі – Рамкова угода).
   
   Згідно з п. 1 ст. 15 «Залежні особисті послуги» Конвенції «з урахуванням положень статей 16, 18, 19 і 20 цієї Конвенції платня, заробітна плата та інші подібні винагороди, одержувані резидентом Договірної Держави у зв’язку з роботою за наймом, оподатковуються тільки в цій Державі, якщо тільки робота за наймом не здійснюється в другій Договірній Державі. Якщо робота за наймом здійснюється таким чином, така винагорода, одержана у зв’язку з цим, може оподатковуватись у цій другій Державі.
   
   Незалежно від положень пункту 1 цієї статті, винагорода, що одержується резидентом Договірної Держави у зв’язку з роботою за наймом, здійснюваною в другій Договірній Державі, оподатковується тільки в першій згаданій Державі, якщо:
   
   a) одержувач знаходиться в другій Державі протягом періоду або періодів, що не перевищують у сукупності 183-х днів протягом календарного року;
   
   b) винагорода сплачується наймачем або від імені наймача, який не є резидентом другої Держави;
   
   c) витрати по сплаті винагород не несуть постійне представництво або постійна база, які наймач має в другій Державі» (п. 2 ст. 15 Конвенції).
   
   Згідно з абзацом «а» п. 1 ст. 19 «Державна служба» Конвенції «винагорода інша, ніж пенсія, яка сплачується Договірною Державою або її політико-адміністративним підрозділом, або місцевими органами влади будь-якій фізичній особі за службу, здійснювану для цієї Держави, або її політико-адміністративного підрозділу, або місцевого органу влади, оподатковується тільки в цій Державі».
   
   Водночас відповідно до п. 3 ст. 19 Конвенції «положення статей 15, 16 і 18 цієї Конвенції застосовуються до винагород стосовно служби, що здійснюється у зв'язку з проведенням комерційної діяльності Договірною Державою, або її політико-адміністративним підрозділом, або місцевим органом влади».
   
   З урахуванням зазначених положень Конвенції фізична особа – резидент Республіки Польща, яка як державний службовець направлена у відрядження до державної установи України згідно з додатковою угодою із своїм роботодавцем у зв’язку із виконанням проекту Twinning після закінчення 183-денного терміну перебування в Україні набуває статусу податкового резидента України, доходи якого повинні оподатковуватись згідно з чинним з українським законодавством.
   
   Разом з тим, п. 3.5 ст. 3 Рамкової угоди передбачено, що «іноземні підрядники та їхні робітники, які не є громадянами України й не проживають постійно в Україні, що працюють за контрактами, фінансованими коштом Співтовариства, звільняються від усіх податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що справляються на території України, включаючи податки, пов’язані із підприємницькою діяльністю та отриманням прибутку».
   
   Відповідно до Заяви Української Сторони до Рамкової угоди «термін «іноземний підрядник», застосований у пункті 3.5 статті 3, означає суб'єкта економічної діяльності (юридична або фізична особа) – нерезидента України, з яким Комісія Європейських Співтовариств уклала письмовий договір з метою виконання проекту (програми) зовнішньої допомоги, що фінансується Європейським Співтовариством.
   
   Положення пункту 3.5 статті 3 застосовується до іноземних підрядників та їх працівників - нерезидентів України, які провадять діяльність виключно відповідно та на виконання цієї Угоди».
   
   Таким чином, доходи особи, яка у розумінні Рамкової угоди є «іноземним підрядником» у разі виконання нею умов перебування в Україні, передбачених п. 3.5 ст. 3, не підлягають оподаткуванню в Україні.
   
   Звертаємо увагу, що загальні питання, пов’язані із реалізацією проектів міжнародної технічної допомоги в Україні, регулюються відповідними нормативно-правовими актами.
   
   Так, згідно з Порядком залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153, підставою для акредитації виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України, є державна реєстрація проектів (програм) міжнародної технічної допомоги.
   
   Відповідно до Указу Президента України від 06 жовтня 2005 року № 1424/2005 питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні як особливого виду технічної допомоги Європейського Союзу та програми обміну досвідом між державними органами України і держав - членів Європейського Союзу регулюються Порядком організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2007 року № 154 (далі – Порядок).
   
   Порядок не містить положень щодо підстав для надання пільг, передбачених законодавством та міжнародними договорами України, та визначення статусу осіб, які мають право на звільнення від оподаткування у зв’язку із виконанням проектів міжнародної технічної допомоги.
   
   Разом з тим Порядок включає положення про зобов’язання державного органу (установи) - бенефіціара проекту щодо реєстрації проекту та у разі потреби акредитації його виконавця; при цьому поняття «виконавець проекту» не визначено.
   
   Враховуючи викладене та норми Конвенції і Рамкової угоди в частині оподаткування доходів, пропонуємо Вам звернутися до контролюючого органу з наданням відповідних підтверджуючих документів (сертифікат резиденції та довідку про сплату податків, засвідчені польським компетентним органом; реєстраційну картку проекту міжнародної технічної допомоги; свідоцтво про акредитацію в Україні виконавця проекту Twinning тощо), оскільки Ваш лист не містить достатньої інформації для надання більш детальної відповіді.
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления