Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об обложении НДС и налогом на прибыль операций по размещению (продаже) собственных акций в случае превышения поступлений, полученных эмитентом от эмиссии над номинальной стоимостью таких акций

Об обложении НДС и налогом на прибыль операций по размещению (продаже) собственных акций в случае превышения поступлений, полученных эмитентом от эмиссии над номинальной стоимостью таких акций   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 16.03.2016 р. № 5735/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про розгляд листа

   
   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо оподаткування ПДВ та податком на прибуток підприємств операцій з розміщення (продажу) власних акцій у разі перевищення надходжень, отриманих емітентом від емісії над номінальною вартістю таких акцій та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.
   
   Відповідно до підпункту 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 Кодексу не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону та інших видів професійної діяльності на фондовому ринку, які підлягають ліцензуванню відповідно до закону.
   
   Таким чином, операції з розміщення (продажу) за кошти цінних паперів (акцій), що випущені в обіг (емітовані) суб'єктом підприємницької діяльності, не є об'єктом оподаткування ПДВ, у тому числі і за ціною, яка є вищою за їх номінальну вартість.
   
   Що стосується податку на прибуток підприємств, то відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Кодексу в редакції, чинній з 01 січня 2015 року, об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є, зокрема, прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.
   
   Таким чином, податкові зобов’язання з податку на прибуток визначаються виходячи з бухгалтерського фінансового результату, відкоригованого на різниці, сформовані відповідно до положень Кодексу.
   
   Розділом III „Податок на прибуток підприємств” Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці від операцій з розміщення (продажу) власних акцій у разі отримання емісійного доходу.
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления