Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об определении доходов физическим лицом - предпринимателем на упрощенной системе налогообложения

Об определении доходов физическим лицом - предпринимателем на упрощенной системе налогообложения   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 17.03.2016 р. № 45/14з/17-00-13-03-04

   
   
   Головне управління ДФС у Рівненській області, розглянувши звернення щодо визначення доходів фізичною особою – підприємцем на спрощеній системі оподаткування, повідомляє наступне.
   
   Пунктом 1 ст. 1011 Цивільного кодексу визначено, що за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.
   
   Згідно п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) визначено, що доходом платника єдиного податку для фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
   
   Поряд із цим згідно із п. 292.4 ст. 292 Кодексу у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами, доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).
   
   Таким чином, у разі отримання платником єдиного податку коштів за реалізовані товари за договорами комісії до доходу платника включається лише сума отриманої винагороди.
   
   Згідно із п.п. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Кодексу платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів, у якій щоденно за підсумками робочого дня відображають отримані доходи.
   
   Зазначена сума доходу також відображається в податковій декларації платника єдиного податку, форму якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578.
   
   Відповідно до п. 296.10 ст. 296 Кодексу реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) не застосовуються платниками єдиного податку другої і третьої груп (фізичними особами – підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень, застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим і розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.
   
   Згідно з п. 1 ст. 3 Закону України від 06.07.1995р. № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" із змінами та доповненнями суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.
   
   Статтею 2 вказаного Закону під розрахунковою операцією слід розуміти приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.
   
   Передача готівкових коштів від комісіонера комітенту не підпадає під визначення терміну "розрахункова операція", так як комісіонер в даному випадку не є покупцем, а грошові кошти передаються не за місцем реалізації товарів (послуг) та не в зв'язку з реалізацією товарів (послуг).
   
   Таким чином, оскільки передача отриманої готівкової виручки від комісіонера комітенту не підпадає під визначення терміну "розрахункова операція", то така операція не потребує реєстрації через РРО.
   
   Отже, застосування РРО фізичними особами – підприємцями на спрощеній системі оподаткування залежить від обсягу доходу, відображеного у книзі обліку доходів та податковій декларації такого платника.
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления