Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об определении курсовой разницы от пересчета операций, выраженных в иностранной валюте

Об определении курсовой разницы от пересчета операций, выраженных в иностранной валюте   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 28.03.2016 р. № 595/10/02-32-12-03

   
   
   Головне управління ДФС у Вінницькій області розглянуло звернення «----» щодо визначення курсової різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті.
   
   Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті здійснювалося згідно з п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755 –VI зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс) у редакції, чинній до 01.01.2015 року.
   
   Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку (підпункт 153.1.3 пункту 153.1 статті 153 Кодексу).
   
   Облік операцій в іноземній валюті регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 21 „Вплив змін валютних курсів”, затвердженим наказом
   
   Міністерства фінансів України від 10.08.2000 року N 193 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.08.2000 року за N 515/4736 (далі - П(С)БО N 21).
   
   Пунктом 4 П(С)БО N 21 визначено, що курсова різниця - це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.
   
   У податковому обліку позитивне значення курсових різниць, визначене відповідно до п. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 Кодексу, банківською установою включається до складу доходу від операційної діяльності, іншими платниками податку - до складу інших доходів.
   
   Відповідно до положень п. 137.4 ст. 137 Кодексу датою отримання доходів, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, є звітний період, у якому такі доходи визнаються згідно з цією статтею, незалежно від фактичного надходження коштів (метод нарахувань), визначений з урахуванням норм цього пункту та статті 159 цього Кодексу.
   
   Податкові витрати за операціями в іноземній валюті формуються згідно з вимогами пп. "а" пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138 Кодексу та відносяться до інших операційних витрат, які включаються до складу витрат у періоді, в якому вони були здійснені (п. 138.5 ст. 138 Кодексу).
   
   Тобто визначені за правилами бухгалтерського обліку курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти для цілей оподаткування податком на прибуток визнаються доходами та/або витратами у звітному періоді їх виникнення відповідно до вимог Кодексу.
   
   
   
   В.о. заступника начальника ГУ ДФС у Вінницькій області
О.Ф. Мартинюк

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления