Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об определении налога на прибыль заказчиком строительства жилого комплекса (работы по долгосрочному договору)

Об определении налога на прибыль заказчиком строительства жилого комплекса (работы по долгосрочному договору)   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 18.03.2016 р. № 6457/10/26-15-12-05-11

   
   Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист «_», щодо визначення податку на прибуток замовником будівництва житлового комплексу (роботи за довгостроковим договором), та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.
   
   Підрядні відносини у капітальному будівництві регулюються ст. 317 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436–IV із змінами і доповненнями (далі – ГКУ).
   
   За договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов’язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк визначений договором об’єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати зумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов'язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчені будівництвом об’єкти і оплатити їх (п.1 ст. 318 ГКУ).
   
   Статтею 321 ГКУ, зокрема, встановлено, що вартість робіт за договором підряду передбачає компенсацію витрат підрядчику та належну йому винагороду. Вартість робіт за договором підряду може визначатися складанням приблизного або твердого кошторису. При цьому кошторис вважається твердим, якщо договором не передбачено інше. Зміни до такого кошторису можуть бути внесені лише за погодженням сторін.
   
   Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 розд. IІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.
   
   Отже, об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, визначений відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
   
   У бухгалтерському обліку замовника відображаються фактично виконані підрядчиками обсяги чи етапи робіт, що підтверджуються підписаними актами приймання виконаних робіт.
   
   Методологічні засади формування підрядниками у бухгалтерському обліку інформації про доходи та витрати, пов’язані з виконанням будівельних контрактів, та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2001 року № 205 із змінами і доповненнями.
   
   Поряд з цим, слід зазначити, що п. 187.9 ст. 187 розд.V ПКУ встановлено поняття довгостроковий договір (контракт). Зазначене поняття передбачено для цілей визначення дати виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість.
   
   Крім того, повідомляємо, що відповідно до ст. 36 ПКУ, платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати відповідність проведення ними операцій.
   
   Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог ПКУ.
   
   Згідно з п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   
   
   Заступник начальника
Е.М. Пруднікова

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления