Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об особенностях составления сводных налоговых накладных при определении налоговых обязательств по стоимости товаров / услуг, приобретенных для полного или частичного использования в облагаемых налогом операциях в соответствии с п. 198.5 и п. 199.1 НКУ

Об особенностях составления сводных налоговых накладных при определении налоговых обязательств по стоимости товаров / услуг, приобретенных для полного или частичного использования в облагаемых налогом операциях в соответствии с п. 198.5 и п. 199.1 НКУ   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 19.04.2016 р. № 8814/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про надання відповіді

   

   
   
   Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо особливостей складання зведених податкових накладних при визначенні податкових зобов'язань з вартості товарів/послуг, придбаних для повного або часткового використання в неоподатковуваних операціях відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), та, керуючись статтею 52 Кодексу, повідомляє.
   
   Особливості складання та заповнення зведеної податкової накладної з урахуванням вимог Закону України від 16 липня 2015 року № 643-VІІІ „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість”, яка складалась за формою та в порядку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957, роз’яснено у листі ДФС від 07.08.2015 № 29163/7/99-99-19-03-02-17, який розміщено на офіційному порталі ДФС.
   
   Крім цього, зазначаємо, що на сьогодні податкова накладна, у тому числі зведена, складається за формою та в порядку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 „Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (далі – Порядок № 1307), який набрав чинності з 01.04.2016.
   
   Особливості заповнення зведених податкових накладних у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу визначені пунктом 11 Порядку № 1307.
   
   Зокрема, у таких накладних у графі „Отримувач (покупець)” платник податку зазначає власне найменування (П І Б), у рядку „Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)” проставляється умовний ІПН „600000000000”, а у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини відповідно до пункту 8 Порядку № 1307 (04 - складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання; 08 - складена на постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 - складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 13 - складена у зв'язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності) (пункт 11 Порядку № 1307).
   
   Відповідно до пункту 16 Порядку № 1307 у податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 Порядку № 1307, рядки VII - IX не заповнюються, у табличній частині таких податкових накладних:
   
   у графі 2 „Номенклатура товарів/послуг продавця” платником зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу;
   
   графи 3, 5 - 9 не заповнюються;
   
   у графі 4 „Одиниця виміру товару/послуги; умовне позначення” вказується „грн”;
   
   у графі 10 „Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість” вказується вартість (частина вартості) товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується податок відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, згідно з основною ставкою податку та ставкою податку 7 відсотків, які застосовуються при нарахуванні податкових зобов'язань.
   
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

   
   
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления