Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке на таможенной территории Украины угля и/или продуктов его обогащения товарных позиций 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 согласно УКТ ВЭД

Об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке на таможенной территории Украины угля и/или продуктов его обогащения товарных позиций 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 согласно УКТ ВЭД   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 03.03.2016 р. № 734/10/14-29-12-01-10

   
   Головне управління ДФС у Миколаївській області розглянуло лист товариства з обмеженою відповідальністю «….» про надання податкової консультації щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД та повідомляє наступне.
   
   Відповідно до першого абзацу пункту 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - Кодекс) тимчасово, до 1 липня 2017 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД (далі – вугілля).
   
   Отже, абзацем першим пункту 45 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу передбачено звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання на митній території України вугілля не залежно від його походження (імпортованого та митну територію України або здобутого на митній території України) та не залежно від того чи суб’єкт господарювання безпосередньо здійснює добування вугілля або є посередником.
   
   Поряд з цим, абзацем другим пункту 45 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу визначено, що у разі застосування зазначеної пільги норми пункту 198.5 статті 198 Кодексу не застосовуються в частині товарів/послуг, необоротних активів, суми податку на додану вартість з вартості яких були включені до податкового кредиту у звітних (податкових) періодах, що передували періоду початку застосування пільги.
   
   Отже, у разі застосування пільги відповідно до пункту 45 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу норми пункту 198.5 статті 198 Кодексу стосовно нарахування податкових зобов’язань з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, не застосовуються лише в частині товарів/послуг, необоротних активів, суми податку на додану вартість з вартості яких були включені до податкового кредиту у звітних (податкових) періодах, що передували періоду початку застосування пільги, тобто до 01 січня 2016 року.
   
   Разом з цим, абзацем третім пункту 45 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу передбачено, що платник податків може відмовитися від використання зазначеної пільги чи зупинити її використання на один або декілька звітних (податкових) періодів шляхом подання заяви. Заява, у якій зазначається перелік товарних позицій товарів згідно з УКТ ЗЕД і період, на який платник відмовляється чи зупиняє використання пільги, подається до контролюючого органу за місцем реєстрації платника податків. Відмова від використання пільги, зазначеної у цьому пункті, чи зупинення її використання застосовується з першого числа звітного (податкового) періоду, в якому подано заяву.
   
   Форма заяви про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу, визначена в додатку 3 до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289.
   
   
   В. о. начальника
І.В. Кузьмін

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления