Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об отдельных вопросах, связанных с включением указанного общества в Реестр крупных налогоплательщиков и переводом на налоговый учет в контролирующий орган по сопровождению крупных налогоплательщиков

Об отдельных вопросах, связанных с включением указанного общества в Реестр крупных налогоплательщиков и переводом на налоговый учет в контролирующий орган по сопровождению крупных налогоплательщиков   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 21.03.2016 р. № 6093/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про розгляд звернення

   
   
   
   Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо окремих питань, пов’язаних із включенням зазначеного товариства до Реєстру великих платників податків та переведенням на податковий облік до контролюючого органу по супроводженню великих платників податків, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.
   
   Щодо сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб
   
   Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету передбачено статтею 168 ПКУ, відповідно до якої податок підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України (далі – БКУ).
   
   Відповідно до статті 64 БКУ податок на доходи фізичних осіб, який сплачується податковим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента – юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що сплачуються фізичній особі.
   
   Згідно з підпунктом 168.4.3 пункту 168.4 статті 168 ПКУ суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.
   
   У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб за такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.
   
   Відповідно до підпункту 168.4.4 пункту 168.4 статті 168 ПКУ юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.
   
   Згідно з пунктом 63.3 статті 63 ПКУ платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).
   
   Водночас підпунктом 7.1 пункту 7 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, визначено, якщо відповідно до законодавства у платника податків, крім обов'язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов'язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов'язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі.
   
   Враховуючи викладене вище, податок на доходи фізичних осіб, який сплачується юридичною особою, зараховується до відповідного бюджету за своїм попереднім місцезнаходженням (розташуванням) та до бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) неуповноважених підрозділів в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичним особам таких неуповноважених підрозділів.
   
   Щодо сплати (перерахування) військового збору
   
   Статтею 29 БКУ визначено перелік доходів, що включаються до складу доходів Державного бюджету України.
   
   До доходів Державного бюджету України включаються доходи бюджету, за винятком тих, що згідно зі статтями 64, 66, 69 та 71 БКУ закріплені за місцевими бюджетами (пункт 29.1 статті 29 БКУ).
   
   Військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з пунктом 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПКУ, належить до доходів загального фонду Державного бюджету України (пункт 29.2 статті 29 БКУ).
   
   Одночасно відповідно до підпункту 1.4 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПКУ нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 ПКУ.
   
   Підпунктом 168.4.1 пункту 168.4 статті 168 ПКУ встановлено, що податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з БКУ.
   
   Так, статтею 64 БКУ визначено, що податок на доходи фізичних осіб податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.
   
   Відповідно до абзацу першого підпункту 168.4.3 пункту 168.4 статті 168 ПКУ суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.
   
   Одночасно абзацом другим підпункту 168.4.3 пункту 168.4 статті 168 ПКУ встановлено, що податок на доходи, нарахований працівникам не уповноваженого відокремленого підрозділу, юридична особа перераховує до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого не уповноваженого відокремленого підрозділу.
   
   Однак зазначена вище норма регламентує порядок перерахування податку до місцевого бюджету, а оскільки військовий збір зараховується до державного бюджету, зазначена в абзаці другому підпункту 168.4.3 пункту 168.4 статті 168 ПКУ норма не може бути застосована для військового збору.
   
   Таким чином, юридична особа перераховує військовий збір як за себе, так і за неуповноважений відокремлений підрозділ на рахунки, відкриті в контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків.
   
   Щодо подання податкового розрахунку за формою № 1ДФ
   
   Відповідно до підпункту «б» пункту 176.2 статті 176 ПКУ особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.
   
   Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (далі – Порядок).
   
   Пунктом 2.6 Порядку встановлено, що у разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремої порції за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку. У порції, яка подається за відокремлений підрозділ, зазначаються відомості щодо фізичних осіб (працюючих) цього підрозділу.
   
   Водночас пунктом 64.7 статті 64 ПКУ встановлено, що великий платник податків, щодо якого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, прийнято рішення про переведення на облік у контролюючий орган, що здійснює супроводження великих платників податків, чи інший контролюючий орган, після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов'язаний сплачувати податки за місцем попереднього обліку у контролюючих органах, а подавати податкову звітність та виконувати інші обов'язки, передбачені ПКУ, за новим місцем обліку.
   
   Отже, до закінчення бюджетного року, в якому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, було прийнято рішення про переведення на облік у контролюючий орган, що здійснює супроводження великих платників податків, юридична особа подає податковий розрахунок за формою № 1ДФ до контролюючого органу за своїм новим місцем податкового обліку та надсилає копії у вигляді окремих порцій до контролюючих органів за місцезнаходженням не уповноважених відокремлених підрозділів.
   
   Щодо заповнення та ведення книги обліку розрахункових операцій
   
   Обов'язок для суб'єктів господарювання проводити розрахунки з використанням книг обліку розрахункових операцій (далі − книги ОРО) та розрахункових книжок при здійсненні розрахункових операцій у разі незастосування реєстраторів розрахункових операцій (далі − РРО) встановлено Податковим кодексом України та Законом України від 06 липня 1995 року № 265/95−ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі − Закон № 265).
   
   Так, статтею 5 та пунктами 2, 4 статті 14 Закону № 265 передбачено використання книг ОРО на період виходу з ладу РРО та здійснення його ремонту або у разі тимчасового, але не більше 7 робочих днів, відключення електроенергії.
   
   Крім того, Порядком реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013 № 417 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.09.2013 за № 1616/24148 (далі − Порядок 417), визначені форми та порядок ведення книг ОРО, які реєструються:
   
   на кожний реєстратор розрахункових операцій;
   
   на окрему господарську одиницю, якщо згідно із законодавством розрахунки можуть проводитись без застосування РРО (книга ОРО також реєструється на кожну окрему господарську одиницю).
   
   Водночас книги ОРО на підставі розрахункових документів у господарській одиниці або розрахункових документів, що друкуються тим РРО, до якого така книга ОРО зареєстрована, мають забезпечувати відображення суми та ставки податків і зборів, встановлених чинним законодавством.
   
   Згідно із пунктом 8 Порядку № 417 у разі роздрукування на РРО протягом робочого дня декількох фіскальних звітних чеків усі вони підклеюються у відповідній книзі ОРО, записи в розділі 2 книги ОРО робляться за кожним фіскальним звітним чеком окремо. Якщо фіскальний звітний чек містить дані про операції службового внесення та службової видачі коштів, то графи 3 і 4 розділу 2 книги ОРО можна не заповнювати.
   
   За бажанням суб'єкта господарювання у графах 5 - 8 розділу 2 книги ОРО, зареєстрованої на РРО, можна вводити додаткові графи для зазначення сум розрахунків, суми податку на додану вартість, у тому числі сум акцизного податку та виданих при поверненні товару коштів, які отримані (видані) з використанням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо. Крім того, у цьому розділі книги або в книзі за формою додатка 3 можна виконувати додаткові записи, де підсумовуються дані за розрахунками за день чи за місяць.
   
   У зв'язку з прийняттям ряду законодавчих актів, якими в т.ч. внесено зміни до існуючого порядку обслуговування РРО, запровадженням акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів тощо ДФС розроблено проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій».
   
   Зазначеним проектом документа передбачено удосконалення порядків та процедур реєстрації РРО, книг ОРО та РК, що забезпечить, зокрема, виконання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо відповідності форми книг ОРО та розрахункових книжок, вимогам чинного законодавства у частині відображення, крім ПДВ, суми акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів та його ставки.
   
   Щодо застосування до платника податку штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН)
   
   Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.
   
   У разі якщо платник ПДВ порушив встановлені ПКУ граничні терміни реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, що підлягають наданню покупцям – платникам ПДВ, то до такого платника застосовуються штрафні санкції, визначені статтею 1201 ПКУ.
   
   При цьому повідомляємо, що чинним законодавством не передбачено виключень щодо порядку застосування штрафних санкцій, визначених статтею 1201 ПКУ, для окремої категорії платників податку (у тому числі тих платників, які включені до Реєстру великих платників податків).
   
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления