Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об отнесении в состав расходов взносов на содержание органа управления государственного предприятия

Об отнесении в состав расходов взносов на содержание органа управления государственного предприятия   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 10.02.2016 р. № 452/10/25-01-15-02-09.

   
   Головне управління ДФС у Чернігівській області, керуючись підпунктом 14.1.172 пункту 14.1 статті 14, статтею 191 розділу І, статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, розглянуло звернення щодо віднесення до складу витрат внесків на утримання органу управління державного підприємства та повідомляє наступне.
   
   Відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями регулюється статтею 111 Закону України від 21 вересня 2006 року № 185-V "Про управління об'єктами державної власності" зі змінами (далі - Закон № 185).
   
   Відповідно до ст. 111 Закону № 185 державні унітарні підприємства та їх об'єднання зобов'язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
   
   Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 138 зі змінами (далі - Порядок № 138).
   
   Згідно з п. 1 Порядку № 138 частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку як підсумок суми чистого фінансового результату (прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до такого підсумку також може бути включена частка нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових ресурсів у підприємства.
   
   Тобто частина чистого прибутку визначається за результатами фінансово-господарської діяльності та розраховується за правилами бухгалтерського обліку.
   
   Щодо врахування внесків на утримання органу управління у складі витрат при визначенні податку на прибуток за 2015 рік.
   
   Відповідно до п.п. 134.1.1 п.134.1 ст.134 розділу III Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі по тексту - ПКУ) об'єктом оподаткування податку на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.
   
   ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на суму внесків на утримання органів управління об’єднань платників податків.
   
   Тобто, такі операції визначаються відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
   
   Водночас зазначаємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно – правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п.2 ст. 6 Закону України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»)
   
   Таким чином, з питання обліку та відображення у бухгалтерському обліку внесків на утримання державного господарського об’єднання, нарахованих відповідно Статуту, радимо Вам звернутись до Міністерства фінансів України.
   
   Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію, та діє до внесення змін до статей ПКУ, на які в ній йде посилання.
   
   
   Заступник начальника
О.І. Марухленко

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления