Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об отражении расходов на транспортно-экспедиционные услуги предприятия при определении объекта обложения налогом на прибыль в условиях действия Налогового кодекса Украины до 01.01.2015 года

Об отражении расходов на транспортно-экспедиционные услуги предприятия при определении объекта обложения налогом на прибыль в условиях действия Налогового кодекса Украины до 01.01.2015 года   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.02.2016 р. № 3082/6/99-99-19-02-02-15

   
   
   Державна фіскальна служба України, розглянула лист щодо відображення витрат на транспортно-експедиційні послуги підприємства при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток в умовах дії Податкового кодексу України до 01.01.2015 року (далі – Кодекс) та, керуючись ст.52 Кодексу, повідомляє таке.
   
   Пунктом 138.1 статті 138 розділу III Кодексу в редакції, що діяла до 01.01.2015 року, встановлено, що до витрат, які враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування податку на прибуток підприємств, відносяться, зокрема, інші витрати, визначені згідно з п. 138.5, п.п. 138.10.5, 138.10.6 п. 138.10, п.п. 138.11, 138.12 ст.138, п. 140.1 ст. 140 і ст. 141 Кодексу.
   
   Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку
   (п.138.5 ст.138 Кодексу).
   
   Витрати, які враховуються для визначення об`єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, які підтверджують здійснення платником податку витрат, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачають правила ведення бухобліку, та інших документів, установлених розділом II Кодексу (п.138.2 ст. 138 Кодексу).
   
   До складу витрат не підлягають включенню витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку (п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 Кодексу)
   
   Виходячи з викладеного вище та враховуючи вимоги абз. "е" пп.138.10.3 п.138.10 ст.138 Кодексу, в редакції, що діяла до 01.01.2015 року, понесені у звітному періоді витрати на транспортно-експедиційні послуги, пов’язані з поставкою продукції (товарів), підлягали врахуванню у складі інших витрат платника податку при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток за такий звітний період, за умови їх належного документального підтвердження.

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления