Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об отражении сумм авансовых взносов по налогу на прибыль при выплате дивидендов, которые были задекларированы в предыдущих отчетных налоговых периодах и остались незачтенными в уменьшение налогового обязательства по состоянию на 01.01.2015 года

Об отражении сумм авансовых взносов по налогу на прибыль при выплате дивидендов, которые были задекларированы в предыдущих отчетных налоговых периодах и остались незачтенными в уменьшение налогового обязательства по состоянию на 01.01.2015 года   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 10.02.2016 р. № 2714/10/26-15-11-02-11

   
   
   Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист «_», щодо відображення сум авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів, що були задекларовані у попередніх звітних податкових періодах та залишились не зарахованими у зменшення податкового зобов’язання станом на 01.01.2015 року, та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.
   
   Порядок нарахування та сплати авансових внесків при виплаті дивідендів передбачений п. 57.1 1 ст. 57 розд. II Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755–VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ).
   
   Відповідно до п. 57.1 1 ст. 57 розд. II ПКУ, з 1 січня 2015 року запроваджено новий порядок розрахунку авансових внесків при виплаті дивідендів, а саме, авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п.136.1 ст. 136 ПКУ. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.
   
   При цьому у разі якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкту оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.
   
   Законом України від 24 грудні 2015 року № 909 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» вилучено абзац четвертий п. 57.1 ст. 57 розд. II ПКУ, яким передбачалася сплата щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств (1/12 нарахованої суми податку за попередній звітний (податковий) рік) та зменшення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств на суму сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов’язання з цього податку.
   
   Листом ДФС України від 04 січня 2016 року № 102/7/99-99-19-02-01-17 із змінами і доповненнями надано роз’яснення щодо відображення сум авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів в податковій декларації з податку на прибуток за 2015 рік.
   
   Згідно з зазначеним листом, з метою реалізації норми абзацу четвертого п. 57.1 ст. 57 розд. II ПКУ у редакції, що діяла до 1 січня 2016 року, зменшення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств на суму сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів передбачалося відображати при розрахунку значення р. 26 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897 (далі – Декларація № 897).
   
   Разом з тим, сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік (пп. 57.1 1.2 п.57.1 1 ст. 57 розд. II ПКУ).
   
   Тобто сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів, що не врахована в рахунок зменшення податкових зобов'язань з податку на прибуток за звітний період, у якому сплачена така сума авансових внесків, повинна враховуватися в рахунок зменшення податкового зобов’язання наступних звітних (податкових) періодів до її повного погашення.
   
   При цьому не зараховані у зменшення податкового зобов’язання суми сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів станом на 01.01.2015 повинні враховуватися у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток у податковій декларації за 2015 рік та наступних звітних (податкових) періодах до повного їх погашення.
   
   Враховуючи зазначене, ДФС України листом від 04 січня 2016 року № 102/7/99-99-19-02-01-17 рекомендує при розрахунку зменшення нарахованої суми податку в р. 16.3.1 Додатка ЗП до р. 16 ЗП Декларації № 897 за 2015 рік також враховувати залишок суми сплачених авансових внесків з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов’язання з цього податку станом на 01.01.2015 (відображена у р. 13.5.2 Додатка ЗП до р. 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, поданої за 2014 рік) та подати доповнення до декларації, передбачене п. 46.4 ст. 46 розд. II ПКУ, з відповідним поясненням та зазначенням відповідних сум, вказавши про цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.
   
   Поряд з цим, слід зазначити, що статтею 36 ПКУ визначено, що платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати відповідність проведення ними операцій.
   
   Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог ПКУ.
   
   Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   
   
   Заступник начальника
Е.М. Пруднікова

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления