Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об отражении сумм налога на доход в составе строки 02 налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия

Об отражении сумм налога на доход в составе строки 02 налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.03.2016 р. № 5618/6/99-99-19-02-01-15

   
   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо відображення сум податку на дохід у складі рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форму якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (далі – декларація), та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє.
   
   Відповідно до п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.
   
   Особливості оподаткування страховика встановлено п.141.1 ст.141 Кодексу. Згідно з п.п.141.1.1 п.141.1 ст.141 Кодексу страховики сплачують податок на прибуток за ставкою, визначеною відповідно до п.136.1 ст.136, та податок на дохід за ставкою, визначеною відповідно до п.п.136.2.1 та 136.2.2 п. 136.2 ст.136 Кодексу.
   
   Нарахований страховиком податок на дохід за ставкою, визначеною в п.п.136.2.1 п.136.2 ст.136 Кодексу, є різницею, яка зменшує фінансовий результат до оподаткування такого страховика (п.п.141.1.1 п.141.1 ст.141 Кодексу), та відповідно відображається у складі рядка 4.2.4 Додатка РІ до рядка 03 РІ декларації.
   
   Рядок 02 декларації відображає показники фінансового результату до оподаткування (прибуток або збиток) Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) форми № 2 П(С)БО 1.
   
   Водночас п.46.4 ст.46 Кодексу встановлено, якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена контролюючим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання всупереч нормам Кодексу з такого податку, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.
   
   У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені у довільній формі, що вважатиметься невід'ємною частиною податкової декларації.
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления