Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об отражении в налоговой декларации по налогу на прибыль убытка за 2014 год от продажи ценных бумаг

Об отражении в налоговой декларации по налогу на прибыль убытка за 2014 год от продажи ценных бумаг   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 23.02.2016 р. № 3963/10/26-15-11-02-11

   
   
   Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист « » щодо відображення в податковій декларації з податку на прибуток збитку за 2014 рік від продажу цінних паперів та в межах компетенції, повідомляє.
   
   Згідно з пп. 153.8.1 п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755 –VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) (у редакції, чинній до 31.12.2014) платники податків визначали фінансовий результат за операціями з цінними паперами окремо від інших доходів і витрат та позитивне значення фінансового результату підлягало оподаткуванню податком на прибуток за ставкою, визначеною ст. 151 Кодексу.
   
   Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу (в редакції, чинній з 1 січня 2015 року) об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.
   
   При визначенні фінансового результату до оподаткування враховуються різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (п. 141.2 ст. 141 Кодексу).
   
   Відповідно до пп. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема на суму від'ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
   
   Згідно з пп. 141.2.2 п. 141.2 ст. 141 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
   
   Водночас слід зазначити, що згідно з пп. 141.2.3 п. 141.2 ст. 141 Кодексу платники податку окремо визначають загальний фінансовий результат за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів звітного періоду відповідно до національних або міжнародних стандартів фінансової звітності.
   
   Тобто, платники податку ведуть окремий податковий облік операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів з дотриманням положень національних або міжнародних стандартів фінансової звітності та окремо визначають загальний фінансовий результат від таких операцій.
   
   Так, якщо за результатами звітного періоду отримано від'ємний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума збитків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованого у попередніх податкових періодах, перевищує загальну суму прибутків від таких операцій), сума такого від'ємного значення загального фінансового результату за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів зменшує загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів наступних податкових (звітних) періодів, що наступають за податковим (звітним) періодом виникнення зазначеного від'ємного значення фінансового результату (пп. 141.2.4 п. 141.2 ст. 141 Кодексу).
   
   Якщо за результатами звітного періоду платником податку отримано позитивний загальний фінансовий результат від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів перевищує загальну суму збитків від таких операцій, з урахуванням суми від'ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованого у попередніх податкових періодах), сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів збільшує фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду платника податку (пп. 141.2.5 п. 141.2 ст. 141 Кодексу).
   
   Таким чином, фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду платника податку підлягає коригуванню (збільшенню) на суму позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, визначеного відповідно до положень пп. 141.2.5 п. 141.2 ст. 141 Кодексу, у вигляді різниці.
   
   З метою забезпечення правильності застосування нових правил в оподаткуванні прибутку підприємств та відображення їх у податковій звітності з цього податку розроблено нову форму податкової декларації з податку на прибуток (далі – Декларація), затверджену наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897.
   
   Що стосується питань заповнення Декларації за 2015 рік, то в рядку 02 відображається показник «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності», відповідно позитивне (+) або від`ємне (-) значення.
   
   Різниці, які виникають згідно з Кодексом, відображаються в рядку 03 Декларації (переноситься значення рядка 03 додатка РІ).
   
   Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів відображаються в розділі 4 додатку РІ, а сума від`ємного значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього звітного року в рядку 03 Додатка ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ.
   
   Слід зазначити, що у кожному рядку з різницями додатка РІ є посилання на відповідну норму Кодексу, якою передбачено таку різницю.
   
   У рядку 01 додатка РІ підсумовується загальна сума різниць, на які збільшується фінансовий результат, у рядку 02 відображається підсумок різниць, на які зменшується фінансовий результат. Остаточний результат для коригування фінансового результату визначається у рядку 03 з відповідним знаком («+», «-»), що дорівнює різниці між рядками 01 та 02 додатка РІ.
   
   Значення рядка 03 додатка РІ переноситься до рядка 03 РІ Декларації.
   
   Поряд з цим, ст. 36 Кодексу встановлено, що платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати відповідність проведення ними операцій.
   
   Слід зазначити, що відповідно до п. 52.1, 52.2 ст. 52 Кодексу контролюючі органи надають платникам податків консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства. Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   
   Заступник начальника
Е.М.Пруднікова

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления