Подпишитесь на новости и получите книгу бесплатно!
  • Об отражении в налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий за 2015 год суммы убытка, полученного в результате боя продукции при ее перевозке

Об отражении в налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий за 2015 год суммы убытка, полученного в результате боя продукции при ее перевозке   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 18.03.2016 р. № 5986/6/99-99-19-02-01-15

   
   Державна фіскальна служба України, керуючись ст.52 Податкового кодексу України розглянула лист щодо відображення в податковій декларації з податку на прибуток підприємств за 2015 рік суми збитку, отриманого в результаті бою продукції при її перевезенні, та повідомляє.
   
   Починаючи з 01.01.2015, об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.
   
   Різниці, на які збільшується (зменшується) фінансовий результат до оподаткування, передбачені Кодексом, відображені у додатку РІ «Різниці» до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженій наказом Мінфіну від 20.10.2015 № 897, зареєстрований у Мін`юсті 11.11.2015 за № 1415/27860 (далі – декларація).
   
   У Кодексі та додатку РІ до декларації не передбачено коригування фінансового результату на суму збитку, отриманого в результаті бою продукції при її перевезенні.
   
   Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.
   
   Водночас регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п.2 ст.6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления