Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об отражении в налоговой отчетности по налогу на прибыль разницы между начисленными и полученными штрафами и пеней, а также дохода от реализации продукции за вычетом предоставленных скидок

Об отражении в налоговой отчетности по налогу на прибыль разницы между начисленными и полученными штрафами и пеней, а также дохода от реализации продукции за вычетом предоставленных скидок   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.03.2016 р. № 5356/6/99-99-19-02-01-15

   
   Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула лист щодо відображення у податковій звітності з податку на прибуток різниці між нарахованими та отриманими штрафами та пенею, а також доходу від реалізації продукції за вирахуванням наданих знижок, і повідомляє.
   
   Згідно із внесеними змінами до Кодексу, починаючи з 01.01.2015 об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.
   
   До річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи (пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу).
   
   Розділом III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу не передбачено коригування фінансового результату на суму різниць між нарахованими та отриманими штрафами, пенею, неустойками та на суму від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, та податків і зборів.
   
   Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.
   
   Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления