Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об учете налогов, уплаченных за границей, при определении налога на прибыль

Об учете налогов, уплаченных за границей, при определении налога на прибыль   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.03.2016 р. № 827/10/08-01-12-04-11
   
   Про розгляд листа

   
   Головне управління ДФС у Запорізькій області розглянуло листи «» щодо врахування податків, сплачених за кордоном, при визначенні податку на прибуток та повідомляє.
   
   В листі ГУ ДФС у Запорізькій області від 21.01.2016 № 214/10/08-01-15-02-11 Вам було роз’яснено порядок врахування податків, сплачених за кордоном, при визначенні податку на прибуток. Так, в листі зазначено, що зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови подання письмового підтвердження контролюючого органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів (пп. 141.4.9 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України, далі ПКУ).
   
   Питання оподаткування доходів, одержаних резидентами України з джерел в республіки Казахстан, регулюються положеннями Угоди між Урядом України та Урядом республіки Казахстан про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи, підписаної 09.07.1996, ратифікованої Верховною Радою України 15.11.1996 (Закон України N 508/95-ВР), яка набула чинності 14.04.1997 (далі - Угода).
   
   Так, оподаткування прибутку від підприємницької діяльності зазначено у статті 7 Угоди, а саме: прибуток підприємства Договірної Держави оподатковується лише у цій Державі, якщо тільки це підприємство не здійснює або не здійснювало підприємницьку діяльність у другій Договірній Державі через розташоване там постійне представництво. Тобто оподаткування прибутку від підприємницької діяльності резидента України здійснюється в Україні, крім випадку здійснення діяльності через постійне представництво, розташоване в Казахстані.
   
   Згідно п. 3.2 ст. 3 ПКУ якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.
   
   Отже, у разі виконання вимог міжнародного договору та наявності довідки про підтвердження податковим органом іншої держави факту сплати податку в цій державі підприємство має право на зарахування сплачених сум, при визначенні податкових зобов’язань з податку на прибуток у звітному податковому періоді.
   
   Щодо процедури легалізації документів, які підтверджують статус податкового резидента та довідки про підтвердження податковим органом іншої держави факту сплати податку в цій державі, повідомляємо наступне.
   
   Порядок усунення подвійного оподаткування встановлено ст. 13 ПКУ. Відповідно до п. 13.5 ст.13 ПКУ для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.
   
   22 грудня 2003 року для України набрала чинності Гаазька Конвенція 1961 року, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (далі - Конвенція).
   
   Офіційні документи, які будуть використовуватись на території держав - учасниць Конвенції, мають бути засвідчені спеціальним штампом "Apostille" (далі - апостиль), проставленим компетентним органом держави, в якій був складений документ. Офіційні документи, на яких проставлено апостиль, не потребують будь-якого подальшого засвідчення (легалізації).
   
   Україна також є учасницею двосторонніх договорів про правові відносини і правову допомогу у цивільних і кримінальних справах та багатосторонньої Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, яка застосовується до набрання чинності Конвенцією про правову допомогу від 07.10.2002 року. Відповідно до висновку Міністерства юстиції України документи податкових установ іноземних держав, які є учасниками договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, на територіях договірних сторін повинні прийматися без будь-якого додаткового засвідчення.
   
   Отже, довідка про підтвердження факту сплати податку, видана податковим органом Казахстану, приймається на території України без будь-якого додаткового засвідчення (без легалізації та без завірення апостилем) на підставі міжнародного договору України про правові відносини і правову допомогу у цивільних і кримінальних справах. Разом з цим, така довідка повинна бути перекладена на українську мову з відповідним нотаріальним завіренням такого перекладу.
   
   Щодо довідки, яка підтверджує статус податкового резидента Казахстану, то така довідка надається у разі застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку при виплаті доходу такому нерезиденту (резиденту Казахстану). Порядок легалізації такої довідки такий, як і для довідки про підтвердження факту сплати податку, виданої податковим органом Казахстану.
   
   Стосовно зарахування сум податку на прибуток, отриманого з іноземних джерел, що сплачені суб'єктами господарювання за кордоном, під часи сплати податку в Україні.
   
   Відповідно до пп. 141.4.9 п. 141.4 ст. 141 ПКУ суми податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачені суб'єктами господарювання за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими розділом ІІІ ПКУ.
   
   Розмір зарахованих сум податку з іноземних джерел протягом податкового (звітного) періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду.
   
   Отже, розмір сум податку, сплаченого за кордоном, на якій платник має право зменшити податкові зобов’язання з податку на прибуток не може перевищувати суми податкових зобов’язань, що підлягають сплаті. При цьому, діючими нормами ПКУ не зазначено можливість перенесення на наступні податкові (звітні) періоди суми перевищення податку, сплаченого за кордоном, над сумою податку на прибуток, що підлягає сплаті в Україні.
   
   Враховуючи, що діюча форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897, зокрема додаток ЗП до такої декларації, не передбачає окремого рядка для реалізації норм пп. 141.4.9 п. 141.4 ст. 141 ПКУ, платник податку з метою зарахування сум податку на прибуток, отриманого з іноземних джерел, що сплачені таким платником за кордоном, під часи сплати податку в Україні може подати разом з податковою декларацією з податку на прибуток доповнення до такої декларації, складене за довільною формою з поясненням мотивів його подання відповідно до п. 46.4 ст. 46 ПКУ.
   
    Роз’яснення щодо зменшення нарахованої суми податку на суми податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання за кордоном, надані у листі ДФС України від 28.01.2016 № 2779/7/99-99-19-02-01-17 «Про внесення змін до листа ДФС України від 04.01.2016 № 102/7/99-99-19-02-01-17».
   
   
   
   Перший заступник начальника
О.П. Фоменко

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления