Отключить рекламу

при подписке на рассылку
  • Об уплате и представления отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование

Об уплате и представления отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.04.2016 р. № 74/14з/17-00-13-03-05

   

   
   Головне управління Державної фіскальної служби у Рівненській області, розглянувши Ваш лист …… щодо сплати та подання звітності по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) і в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається згідно з нормами, які діяли до набрання чинності Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році».
   
   Відносини у сфері державної політики з адміністрування єдиного внеску регулюються виключно Законом України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464) .
   
   Пунктами 4, 5 частини першої статті 4 Закону №2464 передбачено, що платниками єдиного внеску є фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності.
   
   Відповідно до пунктів 2, 3 частини першої статті 7 Закону № 2464 єдиний внесок нараховується для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 цього Закону, на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та для платників, зазначених у пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону, які обрали спрощену систему оподаткування, – на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе.
   
   Платники єдиного внеску, зазначені у пункті 4 частини першої статті 4 Закону №2464, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року, крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.
   
   Платники єдиного внеску, вказані у пункті 5 частини першої статті 4 Закону №2464, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року.
   
   Єдиний внесок для платників, зазначених у пунктах 4 та 5 частини першої статті 4 Закону № 2464, встановлюється у розмірі 34,7 відсотка визначеної частиною першою статті 7 бази нарахувань.
   
   Відповідно до пунктів 2, 3 розділу ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 № 435, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.04.2015 за № 460/26905 (далі – Порядок), фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають до фіскальних органів Звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік. Звіт формується та подається згідно з таблицями 1 (загальна система оподаткування) чи 2 (спрощена система оподаткування) додатка 5 до Порядку .
   
   Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають самі за себе до фіскальних органів Звіт один раз на рік до 01 травня року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік. Звіт формується та подається згідно з таблицею 3 додатка 5 до Порядку.
   
   З 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України від 28 грудня 2014 року № 77-VIIІ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці” (далі – Закон №77), яким внесено зміни, зокрема, до Закону № 2464.
   
   Так, відповідно до пункту 5 частини першої статті 4 Закону № 2464 особи, які провадять незалежну професійну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності, незалежно від того, чи є вони одночасно найманими працівниками або підприємцями, є платниками єдиного внеску та відповідно зобов'язані сплачувати єдиний внесок та подавати звітність.
   
   Згідно з пунктом 2 частини першої статті 7 Закону № 2464 єдиний внесок для зазначених осіб нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
   
   Якщо платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
   
   Додатково повідомляємо, що норми Закону № 77 застосовуються особами, які провадять незалежну професійну діяльність, при нарахуванні єдиного внеску на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, за 2015 звітний рік.

Отключить рекламу