Подпишитесь на новости и получите книгу бесплатно!
  • Об уплате профсоюзных членских взносов наличными

Об уплате профсоюзных членских взносов наличными   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 24.03.2016 р. № 6490/6/99-99-22-07-03-15
   
   Про розгляд листа

   
   
   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист … щодо сплати профспілкових членських внесків готівкою та повідомляє наступне.
   
   Статтею 1 Розділу І Закону України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (далі – Закон № 1045) визначено, що професійна спілка (профспілка) – це добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).
   
   Крім того, член профспілки це особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески.
   
   Відповідно до статті 42 Розділу IV Закону № 1045, за наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором. Роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених коштів.
   
   Основним нормативно-правовим актом, що регулює розрахунки за готівку, є Закон України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265), який є спеціальним законом.
   
   Відповідно до ст. 2 Закону № 265 розрахункова операція – це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або у разі повернення товару (відмови від послуги) – оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.
   
   Враховуючи зазначене, Закон № 1045 однозначно визначає порядок утримання з працівників членів профспілки членських профспілкових внесків.
   
   У той же час, порядок приймання членських профспілкових внесків від непрацюючих членів профспілки у тому, числі і пенсіонерів, чинним законодавством не визначено.
   
   В зв’язку з вище викладеним ДФС вважає, що членські внески це не розрахункова операція, а позареалізаційні надходження, тому застосування РРО є необов’язковим, за умови дотримання оприбуткування до каси профспілкової організації членських внесків готівкою відповідно до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320).
   
   
   
   Перший заступник Голови
С.В. Білан

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления