Подпишитесь на новости и получите книгу бесплатно!
  • Об уплате военного сбора

Об уплате военного сбора   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВП
   
   ЛИСТ
   
   від 19.02.2016 р. № 3952/10/28-10-06-11

   
   
   Сплата військового збору
   
   Міжрегіональним головним управлінням ДФС - Центральним офісом з обслуговування великих платників розглянуто лист «…….», за результатом розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо наступне.
   
   Законом України від 31 липня 2014 року № 1621-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України», який набрав чинності з 03.08.2014, введено військовий збір у розмірі 1,5 відс. до доходів у формі, зокрема заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.
   
   Статтею 29 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VI із змінами та доповненнями (далі – БКУ) визначено перелік доходів, що включаються до складу доходів Державного бюджету України.
   
   До доходів Державного бюджету України включаються доходи бюджету, за винятком тих, що згідно зі статтями 64, 66, 69 та 71 Бюджетного кодексу закріплені за місцевими бюджетами (пункт 29.1 статті 29 БКУ).
   
   Військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з пунктом 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) належить до доходів загального фонду Державного бюджету України (пункт 29.2 статті 29 БКУ).
   
   Одночасно, відповідно до підпункту 1.4 пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 ПКУ.
   
   Згідно з підпунктом 168.4.1 пункту 168.4 статті 168 ПКУ, податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з БКУ.
   
   Так, статтею 64 БКУ визначено, що податок на доходи фізичних осіб податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.
   
   Відповідно до абзацу першого підпункту 168.4.3 пункту 168.4 статті 168 ПКУ, суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.
   
   Одночасно, абзацом другим підпункту 168.4.3 пункту 168.4 статті 168 ПКУ встановлено, що податок на доходи, нарахований працівникам не уповноваженого відокремленого підрозділу юридична особа, перераховує до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого не уповноваженого відокремленого підрозділу.
   
   Однак, вищезазначена норма регламентує порядок перерахування податку до місцевого бюджету, а оскільки військовий збір зараховується до державного бюджету, зазначена в абзаці другому підпункту 168.4.3 пункту 168.4 статті 168 ПКУ норма не може бути застосована для військового збору.
   
   Таким чином, юридична особа перераховує військовий збір, як за себе так і за не уповноважений відокремлений підрозділ, до бюджету за своїм місцезнаходженням (реєстрації).
   
   Суми військового збору, нараховані уповноваженим відокремленим підрозділом, перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням (реєстрації) такого відокремленого підрозділу.
   
   Відображення у звіті.
   
   Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (далі – Порядок).
   
   У разі, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремої порції за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку.
   
   У порції, яка подається за відокремлений підрозділ, зазначаються відомості щодо фізичних осіб (працюючих) цього підрозділу (підпункт 2.6 пункту 2 розділу 2 Порядку).
   
   Юридична особа у податковому розрахунку за формою 1ДФ, який подає за відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, не відображає інформацію по військовому збору, оскільки така інформація зазначається нею у податковому розрахунку за ф. 1ДФ, поданому за своїм місцезнаходженням.
   
   Аналогічна відповідь міститься у Загальнодоступному Інформаційно - довідковому ресурсі на сайті Державної фіскальної служби України в категоріях 103.25, 132.05.
   

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления