Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Об услугах, которые имеют непрерывный характер

Об услугах, которые имеют непрерывный характер   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.01.2016 р. № 253/10/26-15-11-01-18
   
    Щодо послуг, які мають безперервний характер.

   
   ГУ ДФС у м. Києві розглянуло звернення щодо послуг, які мають безперервний характер і в межах своїх повноважень повідомляє.
   
   Відповідно до п.п. «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування податку на додану вартість (далі – ПДВ) є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст.. 186 ПКУ.
   
   Згідно з пунктом 188.1 статті 188 ПКУ до бази оподаткування ПДВ включаються вартість товарів/послуг, які постачаються (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю - бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та на енергоносії), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем товарів/послуг, поставлених таким платником податку.
   
   Отже, якщо орендодавцем виступає небюджетна установа, то кошти, що отримуються від орендаря як компенсація будь-яких витрат, передбачених договором оренди, включаються до бази оподаткування ПДВ орендодавця та оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку, оскільки є складовою частиною операцій з постачання послуг при наданні в оренду нерухомого майна.
   
   Згідно з п. 187.1 ст. 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
   
   а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг. Що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
   
   б) дата відвантаження товарів, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
   
   Платники податку в разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:
   
   покупцям – платникам податку – можуть скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом такого місяця;
   
   покупцям – особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер, протягом такого місяця.
   
   Якщо протягом місяця постачальник отримав в рахунок оплати вартості товарів/послуг більше коштів, ніж було фактично поставлено протягом такого місяця товарів/послуг, то таке перевищення вважається попередньою оплатою, на яку складається окрема податкова накладна у загальному порядку. Така податкова накладна складається не пізніше останнього дня відповідного звітного періоду.
   
   Для цілей застосування норм ПКУ ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.
   
   Враховуючим вищезазначене, платником податку, які постачають товари/послуги, постачання яких має безперервний або ритмічний характер, надано право складати раз на місяць зведені податкові накладні за такими операціями як платників податку, так і на осіб, які не зареєстровані платниками податку (п. 201.4 ст. 201 ПКУ).
   
   Зведені податкові накладні реєструються постачальником в Єдиному реєстрі податкових накладних у загальному порядку та дають право отримувачу товарів/послуг на включення сум ПДВ за такими податковими накладними до складу податкового кредиту за умови дотримання інших вимог щодо формування податкового кредиту.
   
   Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюються відповідно до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 29 грудня 2010 року №1246.
   
   При цьому, пунктом 18 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 №957, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.10.2014 за № 1235/26012 (далі – Порядок) визначено, що зведені податкові накладні не складаються на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). У такому разі складається податкова накладна, як визначено пунктом 17 Порядку.
   
    Таким чином, з метою застосування норм пункту 201.4 статті 201 ПКУ постачання послуг оренди не може розглядатися як постачання, яке має безперервний або ритмічний характер. На суму орендної плати постачальником (орендодавцем) складається податкова накладна у загальному порядку на дату настання першої події.
   
   Відповідна позиція викладена в листі Державної фіскальної служби України від 29.10.2015 № 23008/6/99-99-19-03-02-15.
   
   Слід зазначити, що ст. 36 Кодексу встановлено, що платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати відповідність проведення ними операцій.
   
   Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог Кодексу.
   
   Згідно із статтею 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   Також варто зазначити, що в кожній районній державній податковій інспекції міста Києва функціонують Центри обслуговування платників податків. В яких також надаються усні консультаційні послуги з питань практичного застосування норм Податкового кодексу України. У разі виникнення додаткових питань, ГУ ДФС у м. Києві пропонує вам звернутись безпосередньо до податкового органу за місцем вашої державної реєстрації.
   
   
   Заступник начальника
Е.М. Пруднікова

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления