Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Относительно налогообложения волонтеров

Относительно налогообложения волонтеров   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ

   ЛИСТ

   від 27.04.2016 р. № 9852/10/26-15-13-02-16


   

   Загальні засади благодійництва та благодійницької діяльності визначено Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (далі - Закон).

   Згідно зі ст. 1 Закону благодійна діяльність - це добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

   Благодійник - дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності.

   Відповідно до ст. 13 Закону благодійною організацією вважається юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності.

   Відповідно до п. 157.15 ст. 157 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями (далі - Кодекс) під терміном «основна діяльність» слід розуміти діяльність неприбуткових організацій, яка визначена для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, у тому числі з надання з надання благодійної допомоги.

   Крім того, статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність.

   Одночасно, відповідно до ст.1 Закону України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011р. №3236-VI (далі – Закон №3236) волонтерська діяльність - добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги.

   При цьому, волонтерська діяльність є формою благодійництва.

   Водночас, відповідно до ст.5 Закону №3236 волонтерська організація – юридична особа, яка здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку і отримала статус волонтерської згідно з вимогами цього Закону.

   Залучення коштів та іншого майна для забезпечення волонтерської діяльності здійснюється відповідно до законодавства. Якщо волонтерська організація не є благодійною організацією, вона зобов'язана обліковувати кошти та інше майно, залучені для здійснення волонтерської діяльності, на окремих балансових рахунках (ст.12 Закону №3236).

   Порядок оподаткування доходів фізичних осіб, в тому числі, благодійників - фізичних осіб та фізичних осіб – набувачів благодійної допомоги (бенефіціарів) регулюється вимогами Кодексу, зокрема його IV Розділом.

   Відповідно до пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексe дохід з джерелом їх походження з України - це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

   Статтею 162 Кодексу визначено, що платниками податку на доходи фізичних осіб є фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні та податковий агент.

   Водночас, доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку визначені пунктом 165.1 статті 165 Кодексу.

   Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги» від 02.09.2014 №1668 –УІІ (далі – Закон № 1668) розширено та уточнено перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначених п.165.1 ст.165 Кодексу.

   Зокрема, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку у вигляді коштів або вартості майна (послуг), надана благодійними організаціями або роботодавцем такого платника, у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів за наявності відповідних підтвердних документів (пп.165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

   Крім того, п.165.1 ст.165 Кодексу доповнено пп.165.1.54, згідно з яким до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума (вартість) благодійної допомоги:

   а) виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", на користь:

   учасників бойових дій - військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції; працівників підприємств, установ, організацій, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством, або на користь членів сімей таких учасників бойових дій, які під час участі в антитерористичній операції, участі в забезпеченні її проведення зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я, загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, чи визнані безвісно відсутніми в установленому порядку;

   учасників масових акцій громадського протесту в Україні, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я під час участі в цих акціях у період з 21 листопада 2013 року по 28 лютого 2014 року, а також 2 травня 2014 року в місті Одесі, або на користь членів сімей таких учасників, які загинули чи померли внаслідок отриманих у цей період поранень, контузії чи іншого ушкодження здоров'я або визнані безвісно відсутніми в установленому порядку;

   фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) антитерористична операція, та/або вимушено покинули місце проживання у зв'язку з проведенням антитерористичної операції в таких населених пунктах;

   фізичних осіб, які мешкали на території Автономної Республіки Крим та вимушено покинули місце проживання у зв'язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України";

   б) отриманої благодійниками - фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпункті "а" цього підпункту (безпосередньо таким особам або через Міністерство оборони України, Головне управління Національної гвардії України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки України, Адміністрацію Державної прикордонної служби України, Міністерство внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, через органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з'єднання, військові частини, підрозділи, установи або організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету), у розмірі, фактично використаному на такі цілі, та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов'язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги. Правила цього підпункту застосовуються також до благодійної допомоги, отриманої зазначеними благодійниками - фізичними особами у звітному податковому році, що передує року їх внесення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції.

   Для цілей цього підпункту до членів сімей учасників бойових дій та/або учасників масових акцій громадського протесту в Україні належать: дружина, чоловік, які не одружилися вдруге, батьки, дід та баба (якщо батьки померли), неповнолітні діти, повнолітні діти - інваліди.

   Зазначені у цьому підпункті доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку до 31 грудня (включно) року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцію.

   Сума (вартість) зазначеної у цьому підпункті благодійної допомоги, що не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку, визначається згідно з підпунктом 170.7.8 пункту 170.7 статті 170 цього Кодексу.

   Якщо із суми (вартості) благодійної допомоги, яка відповідає умовам, визначеним цим підпунктом, було утримано (сплачено) податок податковим агентом або платником податку, то суми такого податку підлягають поверненню платнику податку з бюджету у порядку, встановленому цим Кодексом для повернення сум помилково або надміру сплачених грошових зобов'язань.

   Кошти, отримані благодійниками - фізичними особами на їх банківські рахунки на цілі, визначені у цьому підпункті, та не використані такими благодійниками у строк, зазначений в цьому підпункті, повинні бути перераховані ними до Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

   Постановою КМУ від 20.08.2014 р. N 413 затверджено Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, який визначає процедуру надання статусу та категорії таких осіб.

   Для цілей пп."а" пп. 165.1.54 ст. 165 Кодексу до членів сімей учасників бойових дій та/або учасників масових акцій громадського протесту в Україні належать: дружина, чоловік, які не одружилися вдруге, батьки, дід та баба (якщо батьки померли), неповнолітні діти, повнолітні діти-інваліди.

   Сума (вартість) зазначеної в пп. 165.1.54 ст. 165 Кодексу благодійної допомоги, що не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку, визначається згідно з пп.170.7.8 ст. 170 Кодексу.

   Так, пп. «а» 170.7.8 п.170.7. ст.170 Кодексу встановлено, що не включається благодійна допомога у будь-якій сумі (вартості), що надається згідно з підпунктом 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу учасникам бойових дій та членам їхніх сімей для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення чи інших товарів (робіт, послуг) за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, чи для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення.

   При цьому, обов'язок щодо контролю за цільовим використанням коштів набувачами допомоги (учасниками бойових дій та членами їх сімей) покладається на благодійника - юридичну особу або фізичну особу.

   Також зауважимо, що набувач благодійної допомоги зобов'язаний підтвердити благодійнику - юридичній або фізичній особі статус учасника бойових дій. Члени сімей зазначених осіб зобов'язані підтвердити родинний зв'язок з учасником бойових дій, статус учасника бойових дій, поранення, інше пошкодження здоров'я, гибель та інші пошкодження внаслідок АТО.

   Підтвердження факту надання такої допомоги фізичним особам є документ складений у письмовому вигляді, зокрема, але не виключно, акт прийому-передічі. Оскільки благодійна допомога носить цільовий характер, доцільно для ідентифікації отримувача благодійної допомоги вказувати реєстраційний номер облікової картки або прізвище, ім’я, по-батькові з зазначенням дати народження, як це зазначено нормами ст. 70 Податкового кодексу України.

   Крім того, відповідно до пп. "а" п. 176.1 ст. 176 Кодексу платники податку фізичні особи, в тому числі як благодійники – фізичні особи так і фізичні особи - набувачі благодійної допомоги зобов'язані вести облік доходів і витрат в обсягах, необхідних для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, у разі якщо такий платник податку зобов'язаний відповідно до цього розділу подавати декларацію або має право на таке подання з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку.

   Форма Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та порядок її ведення затверджені Наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 №794, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2013 р. за N 2217/24749.

   Пунктом 5 вказаного Наказу визначено, що книга та реєстр документів (за наявності) знаходяться у платників податку та повинні надаватись контролюючим органам на їх вимогу та у межах компетенції, визначеної Кодексом.

   Крім того, відповідно до п. 179.2 ст. 179 Кодексу обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

   

   

   

   
Заступник начальника
В.С. Варгіч


   

   

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления