Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Про єдиний податок з юридичних осіб (для платників третьої групи) (лист ДФС від 29.12.2017 р. № 3205/6/99-99-12-02-03-15/ІПК)

Про єдиний податок з юридичних осіб (для платників третьої групи) (лист ДФС від 29.12.2017 р. № 3205/6/99-99-12-02-03-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 29.12.2017 р. № 3205/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Про єдиний податок з юридичних осіб (для платників третьої групи)

Державна фіскальна служба України на звернення Аудиторської групи щодо перебування на спрощеній системі оподаткування та визначення доходу платника єдиного податку третьої групи, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Аудиторська група поінформувала, що є платником єдиного податку третьої групи з застосовуванням ставки 5 відсотків, а також є учасником іншої юридичної особи (далі - Підприємство), та просить роз’яснити (1) чи може Аудиторська група продати або іншим чином відступити власні корпоративні права іншій особі та вийти зі складу учасників Підприємства, (2) чи включається до складу доходу вартість проданих корпоративних прав та (3) що є базою оподаткування, якщо вартість продажу є нижчою/вищою за номінальну вартість корпоративних прав.

Особливості застосування спрощеної системи оподаткування регламентовано розділом XIV Кодексу.

Пунктом 291.5 ст. 291 Кодексу визначені види діяльності, при здійсненні яких суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці) не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп, це зокрема діяльність у сфері фінансового посередництва та діяльність з управління підприємствами.

Умовою, за якою суб’єкт господарювання не може бути на спрощеній системі оподаткування, є обрані цим суб’єктом види діяльності, зазначені у пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Кодексу, які заявлені ним при державній реєстрації.

Оскільки продаж корпоративних прав у зв’язку з виходом Аудиторської групи зі складу учасників (засновників) Підприємства не є обраним відом діяльності, то така разова господарська операція Аудиторської групи не є підставою для переходу на загальну систему оподаткування.

Підпунктом 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Кодексу поняття корпоративних прав тлумачиться як права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочність на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Визначення доходу (об’єкта оподаткування) платника єдиного податку - юридичної особи третьої групи регулюється пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу: доходом є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу. Датою отримання доходу вважається дата отримання платником єдиного податку коштів (п. 292.6 ст. 292 Кодексу).

Участь у формуванні статутного капіталу іншої юридичної особи є господарською операцією з придбання корпоративних прав, тобто здійсненням прямих фінансових інвестицій (пп. 14.1.81 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Дохід обліковується згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та/або іншими нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.

Відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. N 290, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 р. за N 860/4153, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Отже, продаж Аудиторською групою корпоративних визнається доходам та є об’єктом оподаткування єдиним податком.

Оподаткуванню єдиним податком підлягає сума коштів, отриманих від продажу корпоративних прав, незалежно від того, вищою або нижчою є продажна вартість цих прав ніж їх номінальна вартість.

Крім цього стосовно вартості корпоративних прав Аудиторської групи, що продаються, зазначаємо, що відповідно до п. 3 п. 291.4 ст. 291 Кодексу для платників єдиного податку третьої групи - юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми встановлено обмеження річного обсягу доходу у розмірі 5 млн. гривень.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться