Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про надання повноважень щодо реєстрації, перереєстрації РРО, КОРО, РК (лист ДФС від 17.11.2017 р. № 2665/6/99-99-08-02-01-15/ІПК)

Про надання повноважень щодо реєстрації, перереєстрації РРО, КОРО, РК (лист ДФС від 17.11.2017 р. № 2665/6/99-99-08-02-01-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 17.11.2017 р. № 2665/6/99-99-08-02-01-15/ІПК

Про надання повноважень щодо реєстрації, перереєстрації РРО, КОРО, РК

Державна фіскальна служба України відповідно до статті 52 Податкового кодексу України про надання повноважень щодо реєстрації, перереєстрації реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО), книг обліку розрахункових операцій (далі - КОРО) та реєстраційних книжок (далі - РК) повідомляє таке.

Правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначає Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР.

Згідно із названим Законом розроблено, зокрема, Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) (далі - Порядок РРО) та Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (далі - Порядок КОРО), які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. N 547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 р. за N 918/29050.

Порядком РРО, який поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які використовують РРО для здійснення розрахункових операцій в готівковій та/або безготівковій формі, встановлено, що для реєстрації РРО суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу:

заяву про реєстрацію РРО за формою N 1-РРО;

копію документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;

копію документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО;

копію паспорта (формуляра) РРО та копію паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема);

копію договору суб’єкта господарювання з центру сервісного обслуговування про технічне обслуговування та ремонт РРО.

Уповноважена особа суб’єкта господарювання може зареєструвати РРО за наявності документа, що посвідчує таку особу, та належним чином оформленої довіреності на проведення реєстрації РРО (пункт 4 глави 2 розділу II Порядку РРО).

Пунктом 5 глави 2 розділу II Порядку РРО встановлено, що реєстраційна заява має бути підписана керівником суб’єкта господарювання із зазначенням дати подання.

Копії документів засвідчуються підписом керівника суб’єкта.

Відповідно до пункту 17 глави 2 розділу II Порядку РРО документи, визначені цією главою, можуть бути подані та отримані відповідальною особою суб’єкта господарювання, а також через уповноважену особу за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та належним чином оформленої довіреності на проведення реєстрації РРО.

Перереєстрація РРО здійснюється на підставі заяви з позначкою "Перереєстрація" та належним чином оформлених документів, що надаються до неї згідно з переліками, визначеними пунктами 1 та 2 глави 3 розділу II Порядку РРО.

Скасування реєстрації РРО здійснюється за заявою про скасування реєстрації РРО (форма N 4 - РРО) за наявності відповідних підстав, визначених пунктом 1 глави 4 розділу II Порядку РРО.

Відповідно до пункту 7 глави 4 розділу II Порядку РРО документи, визначені у цій главі, можуть бути подані та отримані відповідальною особою суб’єкта господарювання, а також через уповноважену особу за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та належним чином оформленої довіреності на проведення скасування реєстрації РРО.

Пунктом 3 глави 1 розділу II Порядку КОРО встановлено, що КОРО реєструється на кожний РРО або, якщо згідно із законодавством розрахунки можуть проводитися без застосування РРО, на окрему господарську одиницю (далі - ГО).

Реєстрація КОРО на ГО в контролюючому органі здійснюється на підставі заяви про реєстрацію КОРО та/або РК (форма N 1 - КОРО) та документів, що подаються згідно з переліком, визначеним пунктом 7 глави 1 розділу II Порядку КОРО.

Відповідно до пункту 8 глави 1 розділу II Порядку КОРО перша КОРО на РРО реєструється одночасно з реєстрацією РРО.

Підставою для реєстрації другої та наступних КОРО на РРО в контролюючому органі є надходження до цього органу реєстраційної заяви.

Реєстраційна заява має бути підписана керівником суб’єкта господарювання із зазначенням дати подання.

Реєстрація першої РК в контролюючому органі відбувається одночасно з реєстрацією КОРО на ГО або на РРО, другої та наступних - на підставі реєстраційної заяви (пункт 4 глави 1 розділу III Порядку КОРО).

Перереєстрація КОРО, РК здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації КОРО на підставі реєстраційної заяви з позначкою "Перереєстрація", що подається суб’єктом господарювання (пункт 1 глави 2 розділу II Порядку КОРО).

У разі викрадення, втрати, непридатності для використання КОРО на РРО або виникнення відповідних підстав для скасування реєстрації КОРО на ГО, що визначені пунктом 2 глави 3 розділу II Порядку КОРО, скасування реєстрації КОРО здійснюється за заявою суб’єкта господарювання.

Скасування РК здійснюється одночасно зі скасування реєстрації КОРО на ГО або КОРО на РРО (пункт 9 глави 1 розділу III Порядку КОРО).

Відповідно до пункту 5 глави 3 розділу II Порядку КОРО документи, на підставі яких проводиться реєстрація, перереєстрація, скасування реєстрації КОРО можуть бути подані відповідальною особою суб’єкта господарювання, а також через уповноважену особу за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та належним чином оформленої довіреності.

Отже, згідно вимог, встановлених зазначеними порядками, через уповноважену особу за наявності документа, що посвідчує особу представника суб’єкта господарювання та належним чином оформленої довіреності, можуть бути подані та отримані документи на проведення реєстрації (перереєстрації, скасування реєстрації) РРО, КОРО, РК.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
106296 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно