Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Про облік в окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (лист ДФС від 10.01.2018 р. № 99/П/99-99-08-02-01-14/ІПК)

Про облік в окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (лист ДФС від 10.01.2018 р. № 99/П/99-99-08-02-01-14/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 10.01.2018 р. № 99/П/99-99-08-02-01-14/ІПК

Про облік в окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків

Державна фіскальна служба України розглянула звернення про надання роз’яснення щодо обліку в окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

До набрання чинності Кодексом порядок реєстрації фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів та присвоєння їм ідентифікаційних номерів регулювався Законом України від 22 грудня 1994 року N 320/94-ВР "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів" (далі - Закон).

Відповідно до ст. 5 Закону N 320/94-ВР інформація про осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовились від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи, до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів не вносилась. Єдиний державний облік таких осіб та їх доходів не провадився.

Згідно із Законом та постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року N 2503-ХІІ "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження" був розроблений Порядок унесення відмітки до паспорта громадянина України щодо ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків та інших обов’язкових платежів, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України від 19.10.2004 р. N 602/1226 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.10.2004 р. за N 1345/9944 (далі - Порядок).

Порядок визначав процедуру внесення відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера до паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні або інші переконання відмовлялась від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це орган державної податкової служби. У паспортах зазначених осіб посадовою особою органу внутрішніх справ вносилась відмітка "Має право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера".

01.01.2011 р. Закон втратив чинність у зв’язку з прийняттям Кодексу. На сьогодні чинним законодавством не передбачено ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів та використання ідентифікаційних номерів.

Відповідно до п. 63.5 ст. 63 Кодексу всі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр).

Кодексом збережено право фізичних осіб - платників податків відмовитись від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків з релігійних переконань, запроваджено альтернативну форму обліку таких платників податків.

Так, п. 63.6 ст. 63 та п. 70.1 ст. 70 Кодексу визначено, що облік фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки платника податків. У паспортах зазначених осіб контролюючими органами робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Порядок обліку осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера та повідомили про це відповідний контролюючий орган, а також процедуру внесення відмітки до паспорта таких осіб визначено у Положенні про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 р. N 822, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.10.2017 р. за N 1306/31174.

Враховуючи викладене, фізичні особи - платники податків, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, зроблену до набуття чинності Кодексу, та які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повинні звернутися до контролюючого органу для взяття на облік в окремому реєстрі Державного реєстру та внесення до паспорта відмітки про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта відповідно до вимог чинного законодавства.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться