Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Про оподаткування ПДВ та податком на прибуток операцій з безоплатної передачі об’єктів у комунальну власність (лист ДФС від 23.05.2017 р. № 306/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Про оподаткування ПДВ та податком на прибуток операцій з безоплатної передачі об’єктів у комунальну власність (лист ДФС від 23.05.2017 р. № 306/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 23.05.2017 р. № 306/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про оподаткування ПДВ та податком на прибуток операцій з безоплатної передачі об’єктів у комунальну власність

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника щодо оподаткування податком на додану вартість та податком на прибуток операцій з безоплатної передачі водопровідних та каналізаційних мереж і споруд у комунальну власність та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

1. Оподаткування податком на додану вартість

Відповідно до підпункту "а" пункту 185.1 статті 185 ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю.

Тобто операція з безоплатної передачі основних засобів для платника податку, який здійснює таку передачу, є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується у загальновстановленому порядку, крім випадків, коли така операція звільнена від оподаткування ПДВ відповідно до норм ПКУ.

Згідно з підпунктом 197.1.16 пункту 197.1 статті 197 ПКУ звільняються від оподаткування операції з безоплатної передачі в державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об'єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень.

Норми цього підпункту поширюються також на операції з безоплатної передачі об’єктів з балансу юридичної особи будь-якої форми власності на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності, що проводяться за рішенням органу державної влади України або органу місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень, та за рішенням юридичних осіб, у разі передачі основних засобів інфраструктури залізничного транспорту, незалежно від того, чи є суб’єкти операції платниками податку.

Тобто застосування пільги згідно з підпунктом 197.1.16 пункту 197.1 статті 197 ПКУ передбачає необхідні умови:

передача об’єктів будь-якої форми власності здійснюється в державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність, а також на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності;

передача проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень, рішенням органу державної влади України;

передача об’єктів здійснюється безоплатно;

передача повинна відбуватися між двома платниками ПДВ або між двома юридичними особами.

Згідно з пунктом 201.1 статті 201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін.

Пунктом 201.3 статті 201 ПКУ визначено, що у разі звільнення від оподаткування у податковій накладній робиться запис "Без ПДВ" з посиланням на відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи ПКУ та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування податком.

Згідно з інформацією, наведеною у запиті платника, підприємством отримані від МКВП "Дніпроводоканал" технічні умови на водопостачання та каналізування житлового мікрорайону, якими передбачено передачу збудованих платником водопровідних і каналізаційних мереж та споруд у комунальну власність міста.

При цьому, селищною радою прийнято рішення про безоплатне приймання в комунальну власність територіальної громади селища збудованих платником водопровідних і каналізаційних мереж та споруд з метою подальшої їх передачі в комунальну власність міста.

Отже, у разі дотримання платником необхідних визначених умов для застосування пільги згідно з підпунктом 197.1.16 пункту 197.1 статті 197 ПКУ, операції з безоплатної передачі забудовником водопровідних і каналізаційних мереж та споруд з метою подальшої їх передачі в комунальну власність міста звільняються від оподаткування ПДВ.

При цьому, по вказаних операціях підприємству необхідно врахувати положення пункту 198.5 статті 198 ПКУ.

2. Оподаткування податком на прибуток операції

Згідно з підпунктом 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Положеннями ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по витратах на будівництво мереж та споруд водопостачання та водовідведення, які безоплатно передаються в комунальну власність згідно з рішенням селищної ради.

Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування.

Крім того, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону), у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (підпункт 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 ПКУ).

Таким чином, за операцією з безоплатної передачі товариством мереж та споруд водопостачання та водовідведення у комунальну власність органу місцевого самоврядування як неприбутковій установі виникає різниця, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду, на суму вартості майна у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку товариства попереднього звітного року.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться