Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Про оподаткування ПДВ та податком на прибуток (лист ДФС від 06.06.2017 р. № 481/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Про оподаткування ПДВ та податком на прибуток (лист ДФС від 06.06.2017 р. № 481/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 06.06.2017 р. № 481/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про оподаткування ПДВ та податком на прибуток

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість операції з передачі майна підприємством, що реорганізується шляхом перетворення, правонаступнику та операції з безоплатної передачі основних засобів Фонду державного майна України і, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників.

Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Згідно зі статтею 106 ЦКУ злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюються за рішенням його учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про її припинення, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до статті 108 ЦКУ перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми.

У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов’язки попередньої юридичної особи.

Як зазначено у зверненні, підприємство реорганізується шляхом перетворення, при цьому зміні підлягає форма власності та організаційно- правова форма підприємства, водночас назва підприємства, код ЄДРПОУ та індивідуальний податковий номер платника ПДВ залишаються незмінними. У процесі реорганізації майно підприємства безоплатно передається правонаступнику, а державне або комунальне майно, яке перебуває на балансі підприємства, безоплатно передається Фонду державного майна України.

Щодо оподаткування податком на прибуток

Згідно з підпунктом 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Положеннями Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по операціях з безоплатної передачі майна (в межах одного балансу) правонаступнику при проведенні реорганізації шляхом перетворення.

Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування.

Водночас зазначаємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (пункт 2 статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Крім того, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону), у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (підпункт 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 Кодексу).

Таким чином, за операцією з безоплатної передачі державним підприємством основних засобів (будівлі, що обліковується на балансі ДП) Фонду державного майна України як неприбутковій установі виникає різниця, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду, на суму вартості майна у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку підприємства попереднього звітного року.

Щодо оподаткування ПДВ

Відповідно до підпункту 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 Кодексу операції з реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Згідно з підпунктом 197.1.16 пункту 197.1 статті 197 Кодексу звільняються від оподаткування операції з безоплатної передачі в державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об’єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень.

Норми цього підпункту поширюються також на операції з безоплатної передачі об’єктів з балансу юридичної особи будь-якої форми власності на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності, що проводяться за рішенням органу державної влади України або органу місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень, та за рішенням юридичних осіб, у разі передачі основних засобів інфраструктури залізничного транспорту, незалежно від того, чи є суб’єкти операції платниками податку.

Відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема:

в операціях, що не є об’єктом оподаткування відповідно до статті 196 Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 Кодексу);

в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 Кодексу, та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 Кодексу).

Отже, якщо в результаті реорганізації шляхом перетворення усі майнові права та обов’язки платника ПДВ переходять в повному обсязі до його правонаступника - платника ПДВ, який набуває прав і обов’язків цього реорганізованого підприємства, то така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ. Податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу у цьому випадку не нараховуються.

Операція з безоплатної передачі основних засобів підприємства Фонду державного майна України звільняється від оподаткування ПДВ згідно з підпунктом 197.1.16 пункту 197.1 статті 197 Кодексу. При здійсненні такої операції платник податку відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться