Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Про погашення податкового боргу (лист ДФС від 18.01.2018 р. № 226/6/99-99-12-02-01-15/ІПК)

Про погашення податкового боргу (лист ДФС від 18.01.2018 р. № 226/6/99-99-12-02-01-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 18.01.2018 р. № 226/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

Про погашення податкового боргу

Державна фіскальна служба України розглянула лист платнику податку щодо надання податкової консультації відповідно до статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та повідомляє.

Платник податку у своєму листі повідомив, що має податковий борг з рентної плати за спеціальне використання води та з податку на додану вартість та запитує про черговість погашення такого боргу та про можливість погашення за рахунок податку на додану вартість податкового боргу з рентної плати за спеціальне використання води.

Відповідно до пункту 87.9 статті 87 Кодексу у разі наявності у платника податків податкового боргу контролюючі органи зобов'язані зарахувати кошти, що сплачує такий платник податків, в рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного платником податків.

Спрямування коштів платником податків на погашення грошового зобов'язання перед погашенням податкового боргу забороняється, крім випадків спрямування цих коштів на виплату заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Тобто, податковий борг погашається попередньо погашенню податкових зобов’язань, які не є податковим боргом, у порядку календарної черговості його виникнення.

Відповідно до пункту 131.2 статті 131 Кодексу при погашенні суми податкового боргу (його частини) кошти, що сплачує такий платник податків, у першу чергу зараховуються в рахунок податкового зобов'язання. У разі повного погашення суми податкового боргу кошти, що сплачує такий платник податків, в наступну чергу зараховуються у рахунок погашення штрафів, в останню чергу зараховуються в рахунок пені.

Якщо платник податків не виконує встановленої цим пунктом черговості платежів або не визначає її у платіжному документі (чи визначає з порушенням зазначеного порядку), контролюючий орган самостійно здійснює такий розподіл такої суми у порядку, визначеному цим пунктом.

Разом з цим повідомляємо, що згідно з пунктом 2001.2 статті 2001 Кодексу розрахунки з бюджетом в частині ПДВ здійснюються з рахунків в системі електронного адміністрування податку на додану вартість (далі - СЕА ПДВ).

Кошти, зараховані на рахунок платника в СЕА ПДВ є коштами, які використовуються виключно у цілях, визначених пунктом 2001.5 статті 2001 Кодексу та погашення податкового боргу з податку на додану вартість (пункт 2001.7 статті 2001 Кодексу).

Пунктом 2001.5 статті 2001 Кодексу визначено, що з рахунку у СЕА ПДВ платника перераховуються кошти до державного бюджету в сумі податкових зобов'язань з ПДВ, що підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду, та на поточний рахунок платника податку за його заявою, яка подається до контролюючого органу у складі податкової звітності з ПДВ, у розмірі суми коштів, що перевищує суму задекларованих до сплати до бюджету податкових зобов'язань та суми податкового боргу з ПДВ.

Отже, кошти з рахунку платника в СЕА ПДВ можуть бути перераховані в погашення податкового боргу виключно з ПДВ, а сума коштів, що перевищує суму задекларованих до сплати до бюджету податкових зобов'язань з ПДВ та суму податкового боргу з ПДВ, може бути перерахована на поточний рахунок платника податку за його заявою.

Заява подається у складі податкової звітності з ПДВ за формою додатка 4 "Заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року N 276) "Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість" (далі - Заява (Д4)).

Перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у разі, якщо таке зменшення загальної суми поповнення електронного рахунка не призведе до формування від'ємного значення суми податку, визначеної відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Кодексу.

Якщо за наслідками звітного (податкового) періоду різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з ПДВ має від’ємне значення, така сума може бути врахована, зокрема, у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу з ПДВ - у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету (пункт 200.4 статті 200 Кодексу).

Для цього платник податку у складі податкової звітності з ПДВ за відповідний звітний (податковий) період подає Заяву Д(4).

Відповідно до статті 87 Кодексу джерелом погашення податкового боргу платника податків є у тому числі суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Порядок та умови повернення помилково та/або надміру сплачених до бюджетів грошових зобов'язань визначені статтею 43 Кодексу.

Згідно з пунктом 43.1 статті 43 Кодексу помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов'язання підлягають поверненню платнику відповідно до статті 43 Кодексу та статті 301 Митного кодексу України, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.

Обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання є подання платником податків заяви про таке повернення (пункт 43.3 статті 43 Кодексу).

У разі повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ, зарахованих до бюджету з електронного рахунка платника податку у порядку, визначеному пунктом 2001.5 статті 2001 Кодексу, такі кошти підлягають поверненню виключно на електронний рахунок платника податку, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ чи на момент фактичного повернення коштів - шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку (пункт 43.4 і статті 43 Кодексу).

Щодо наявних роз’яснень та податкових консультації з порушених питань

Відповідно до статті 52 Кодексу індивідуальні податкові консультації, надані в письмовій формі, підлягають реєстрації в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій та розміщенню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Доступ до зазначених даних єдиної бази та офіційного веб-сайту є безоплатним та вільним.

Крім того платники податку мають можливість скористатися Загальнодоступним інформаційно-довідковим ресурсом, який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: www.sfs.gov.ua, в якому розмішені найактуальніші питання-відповіді платників податку.

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться