Отключить рекламу

при подписке на рассылку
gift_icon
  • Про порядок оподаткування ПДВ (лист ДФС від 29.01.2018 р. № 306/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Про порядок оподаткування ПДВ (лист ДФС від 29.01.2018 р. № 306/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 29.01.2018 р. № 306/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про порядок оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання резидентом нерезиденту агентських послуг та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, резидент надає нерезиденту агентські послуги, а саме приймає участь в укладенні торговельних договорів між нерезидентом та іншими суб’єктами господарювання (резидентами), предметом яких є використання такими суб’єктами об’єктів права інтелектуальної власності вказаного нерезидента. При цьому резидент не є стороною таких торговельних договорів.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

Пунктами 186.2 - 186.4 статті 186 розділу V ПКУ визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.

Місцем постачання послуг, зазначених у підпунктах "а" - "ж" пункту 186.3 статті 186 розділу V ПКУ вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання, зокрема:

надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами, а також надання (передача) права на скорочення викидів парникових газів (вуглецевих одиниць);

посередницькі послуги від імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у пункті 186.3 статті 186 розділу V ПКУ.

Місцем постачання послуг, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 розділу V ПКУ, є місце реєстрації постачальника (пункт 186.4 статті 186 розділу V ПКУ).

Отже, порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання зазначених у пункті 186.3 статті 186 розділу V ПКУ послуг безпосередньо залежить від місця їх постачання.

З огляду на викладене та враховуючи зміст звернення, послуги (участь в укладенні торговельних договорів), що надаються резидентом нерезиденту, не є послугами з надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами, та відповідно не можуть бути визначені як посередницькі у цьому напрямку, а тому місцем постачання таких послуг згідно з пунктом 186.4 статті 186 ПКУ є місце реєстрації резидента.

Операції резидента з постачання на митній території України послуг (участь в укладенні торговельних договорів) нерезиденту підлягають оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.

Разом з цим слід зазначити, що згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления