Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Про порядок складання податкових накладних/розрахунків коригування та формування податкового кредиту (Лист ДФСУ від 22.06.2017 р. N 783/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Про порядок складання податкових накладних/розрахунків коригування та формування податкового кредиту (Лист ДФСУ від 22.06.2017 р. N 783/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 22.06.2017 р. N 783/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про порядок складання податкових накладних/розрахунків коригування та формування податкового кредиту

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, у тому числі заповнення обов’язкових реквізитів, і можливості формування податкового кредиту, а також законодавчих підстав для зупинення і відмови у реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) згідно з пунктом 201.16 статті 201 розділу V Податкового кодексу України (далі - ПКУ) та, керуючись статтею 52 розділу II ПКУ, повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перелічені в ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Правила складання податкової накладної (у тому числі заповнення її обов’язкових реквізитів) регулюються статтею 201 розділу V ПКУ та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276) (далі - Порядок N 1307).

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту. При цьому податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 статті 201 розділу V ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

Перелік обов’язкових реквізитів, які зазначаються у податковій накладній, визначено у підпунктах "а" - "і" пункту 201.1 статті 201 розділу V ПКУ, зокрема, одним із таких реквізитів є опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг. При цьому реквізит має відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг).

Таким чином, у разі якщо у податковій накладній, складеній платником податку - постачальником товарів/послуг за операцією з постачання таких товарів/послуг і зареєстрованій в ЄРПН, допущено помилку в обов’язковому реквізиті "опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг", а саме опис (номенклатура) товарів/послуг не відповідає формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг і така помилка не дає можливості у повній мірі ідентифікувати здійснену операцію, то право на формування податкового кредиту на підставі такої податкової накладної у платника податку - покупця товарів/послуг відсутнє.

У разі якщо у податковій накладній, складеній платником податку - постачальником товарів/послуг за операцією з постачання таких товарів/послуг і зареєстрованій в ЄРПН, допущено помилку в обов’язковому реквізиті "опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг", але при цьому така помилка не заважає ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, то платник податку - покупець товарів/послуг має можливість включити суму ПДВ, зазначену у такій податковій накладній, до складу податкового кредиту.

Щодо законодавчих підстав для зупинення і відмови у реєстрації податкових накладних в ЄРПН згідно з пунктом 201.16 статті 201 розділу V ПКУ

Згідно з пунктом 201.16 статті 201 розділу V ПКУ реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН може бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності такої податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН, встановлених відповідно до пункту 74.2 статті 74 розділу II ПКУ.

Підпунктом 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 розділу V ПКУ визначено, що у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН платнику податку протягом операційного дня контролюючий орган в автоматичному режимі надсилає (в електронному вигляді у текстовому форматі) квитанцію про зупинення реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної. Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування зазначаються:

а) порядковий номер та дата складення податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної;

б) визначення критерію(-їв) оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН, на підставі яких було здійснено зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної;

в) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів (за вичерпним переліком), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН.

Підпунктом 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 розділу V ПКУ визначено, що письмові пояснення та/або копії документів, зазначені у підпункті "в" підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 розділу V ПКУ, платник податку має право подати до контролюючого органу за основним місцем обліку такого платника податку протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій податковій накладній/розрахунку коригування до податкової накладної. Такі документи передаються контролюючим органом за основним місцем обліку платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання до комісії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Письмові пояснення та/або копії документів, подані платником податків до контролюючого органу відповідно до підпункту 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 розділу V ПКУ, розглядаються комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Зазначена комісія приймає рішення про:

реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН;

відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН.

При цьому повідомляємо, що відповідно до пункту 57 підрозділу 2 розділу XX ПКУ період з 1 квітня 2017 року до 1 липня 2017 року є перехідним періодом, протягом якого процедура, визначена пунктом 201.16 статті 201 розділу V ПКУ, здійснюється без фактичного зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН.

Підстави для прийняття комісією ДФС рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної визначено постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року N 190. Такими підставами є:

ненадання платником податку письмових пояснень щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, до якої/якого застосована процедура зупинення реєстрації згідно з пунктом 201.16 статті 201 розділу V ПКУ;

ненадання платником податку копій документів відповідно до підпункту "в" підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 розділу V ПКУ;

надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН.

Комісія ДФС не може відмовити платнику податків у розгляді додаткових письмових пояснень та/або копій документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування до податкової накладної, якщо такі пояснення та/або копії документів подано платником податку до контролюючого органу за основним місцем обліку не пізніше строку, визначеного підпунктом 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 розділу V.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться