при подписке на рассылку
gift_icon
  • Про порядок складання податкових накладних/розрахунків коригування та формування податкового кредиту (Лист ДФСУ від 22.06.2017 р. N 783/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Про порядок складання податкових накладних/розрахунків коригування та формування податкового кредиту (Лист ДФСУ від 22.06.2017 р. N 783/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 22.06.2017 р. N 783/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про порядок складання податкових накладних/розрахунків коригування та формування податкового кредиту

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку складання податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, у тому числі заповнення обов’язкових реквізитів, і можливості формування податкового кредиту, а також законодавчих підстав для зупинення і відмови у реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) згідно з пунктом 201.16 статті 201 розділу V Податкового кодексу України (далі - ПКУ) та, керуючись статтею 52 розділу II ПКУ, повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перелічені в ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Правила складання податкової накладної (у тому числі заповнення її обов’язкових реквізитів) регулюються статтею 201 розділу V ПКУ та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276) (далі - Порядок N 1307).

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту. При цьому податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 статті 201 розділу V ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

Перелік обов’язкових реквізитів, які зазначаються у податковій накладній, визначено у підпунктах "а" - "і" пункту 201.1 статті 201 розділу V ПКУ, зокрема, одним із таких реквізитів є опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг. При цьому реквізит має відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг).

Таким чином, у разі якщо у податковій накладній, складеній платником податку - постачальником товарів/послуг за операцією з постачання таких товарів/послуг і зареєстрованій в ЄРПН, допущено помилку в обов’язковому реквізиті "опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг", а саме опис (номенклатура) товарів/послуг не відповідає формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг і така помилка не дає можливості у повній мірі ідентифікувати здійснену операцію, то право на формування податкового кредиту на підставі такої податкової накладної у платника податку - покупця товарів/послуг відсутнє.

У разі якщо у податковій накладній, складеній платником податку - постачальником товарів/послуг за операцією з постачання таких товарів/послуг і зареєстрованій в ЄРПН, допущено помилку в обов’язковому реквізиті "опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг", але при цьому така помилка не заважає ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, то платник податку - покупець товарів/послуг має можливість включити суму ПДВ, зазначену у такій податковій накладній, до складу податкового кредиту.

Щодо законодавчих підстав для зупинення і відмови у реєстрації податкових накладних в ЄРПН згідно з пунктом 201.16 статті 201 розділу V ПКУ

Згідно з пунктом 201.16 статті 201 розділу V ПКУ реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН може бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності такої податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН, встановлених відповідно до пункту 74.2 статті 74 розділу II ПКУ.

Підпунктом 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 розділу V ПКУ визначено, що у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН платнику податку протягом операційного дня контролюючий орган в автоматичному режимі надсилає (в електронному вигляді у текстовому форматі) квитанцію про зупинення реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної. Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування зазначаються:

а) порядковий номер та дата складення податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної;

б) визначення критерію(-їв) оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН, на підставі яких було здійснено зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної;

в) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів (за вичерпним переліком), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН.

Підпунктом 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 розділу V ПКУ визначено, що письмові пояснення та/або копії документів, зазначені у підпункті "в" підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 розділу V ПКУ, платник податку має право подати до контролюючого органу за основним місцем обліку такого платника податку протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій податковій накладній/розрахунку коригування до податкової накладної. Такі документи передаються контролюючим органом за основним місцем обліку платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання до комісії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Письмові пояснення та/або копії документів, подані платником податків до контролюючого органу відповідно до підпункту 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 розділу V ПКУ, розглядаються комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Зазначена комісія приймає рішення про:

реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН;

відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН.

При цьому повідомляємо, що відповідно до пункту 57 підрозділу 2 розділу XX ПКУ період з 1 квітня 2017 року до 1 липня 2017 року є перехідним періодом, протягом якого процедура, визначена пунктом 201.16 статті 201 розділу V ПКУ, здійснюється без фактичного зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН.

Підстави для прийняття комісією ДФС рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної визначено постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року N 190. Такими підставами є:

ненадання платником податку письмових пояснень щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, до якої/якого застосована процедура зупинення реєстрації згідно з пунктом 201.16 статті 201 розділу V ПКУ;

ненадання платником податку копій документів відповідно до підпункту "в" підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 розділу V ПКУ;

надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН.

Комісія ДФС не може відмовити платнику податків у розгляді додаткових письмових пояснень та/або копій документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування до податкової накладної, якщо такі пояснення та/або копії документів подано платником податку до контролюючого органу за основним місцем обліку не пізніше строку, визначеного підпунктом 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 розділу V.

Отключить рекламу