Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Про порядок визначення бази оподаткування ПДВ по дослідно-конструкторських роботах (лист ДФС від 07.06.2017 р. № 503/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Про порядок визначення бази оподаткування ПДВ по дослідно-конструкторських роботах (лист ДФС від 07.06.2017 р. № 503/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 07.06.2017 р. № 503/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про порядок визначення бази оподаткування ПДВ по дослідно-конструкторських роботах

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку визначення бази оподаткування ПДВ на неліквідне виробництво по дослідно-конструкторських роботах та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до підпункту "а" пункту 185.1 статті 185 Кодексу об’єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю.

Підпунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу постачання товарів визначено як будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Постачанням товарів також вважається ліквідація платником податку за власним бажанням необоротних активів, які перебувають у такого платника.

При постачанні основних виробничих або невиробничих засобів база оподаткування ПДВ визначається відповідно до пункту 188.1 статті 188 Кодексу, а саме, виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).

Згідно з пунктом 189.9 статті 189 Кодексу, якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.

Відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 Кодексу та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 Кодексу).

Таким чином, якщо незавершене виробництво за правилами бухгалтерського обліку належить до необоротних активів, то при здійсненні операцій із списання неліквідного незавершеного виробництва у зв’язку з неможливістю отримання надалі економічних вигід від його використання, платник податку повинен врахувати норми пункту 188.1 статті 188 Кодексу та нарахувати податкові зобов’язання.

У випадку, якщо незавершене виробництво за правилами бухгалтерського обліку не належить до необоротних активів, то при списанні такого незавершеного виробництва нараховуються податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу.

Щодо питання ведення бухгалтерського обліку, пропонуємо звернутися до Міністерства фінансів України як до головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, державну політику у сфері бухгалтерського обліку, зокрема, здійснює нормативно-правове регулювання у сфері бухгалтерського обліку, фінансової і бюджетної звітності в Україні, та визначає єдині методологічні засади бухгалтерського обліку та складення фінансової і бюджетної звітності, що є обов’язковими для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків).

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться