Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про реалізацію права неповнолітньої дитини відмовитись від реєстраційного номера облікової картки платника податків через релігійні переконання (Лист ДФСУ від 17.07.2017 р. N 1203/Щ/99-99-08-02-01-14/ІПК)

Про реалізацію права неповнолітньої дитини відмовитись від реєстраційного номера облікової картки платника податків через релігійні переконання (Лист ДФСУ від 17.07.2017 р. N 1203/Щ/99-99-08-02-01-14/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 17.07.2017 р. N 1203/Щ/99-99-08-02-01-14/ІПК

Про реалізацію права неповнолітньої дитини відмовитись від реєстраційного номера облікової картки платника податків через релігійні переконання

Державна фіскальна служба України розглянула лист надісланий листом Головного управління ДФС у Рівненській області, щодо реалізації права неповнолітньої дитини відмовитись від реєстраційного номеру облікової картки платника податків через релігійні переконання та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє таке.

Відповідно до пункту 63.5 ст.63 Кодексу всі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр).

Обробка даних у базі персональних даних у Державному реєстрі проводиться з метою забезпечення реалізації податкових відносин відповідно до Кодексу щодо реєстрації та обліку фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати податки, обліку джерел отриманих доходів, об’єктів оподаткування, сум нарахованих та/або отриманих доходів, сум нарахованих та/або сплачених податків, даних про податкову знижку та податкові пільги фізичної особи - платника податків, створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, забезпечення інших питань адміністрування податків і зборів та інших платежів відповідно до законодавства.

Пунктами 63.6 статті 63 та 70.1 статті 70 Кодексу визначено, що облік фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки платника податків. У паспортах зазначених осіб контролюючими органами робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Порядок обліку осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера та повідомили про це відповідний контролюючий орган, а також процедуру внесення відмітки до паспорта таких осіб визначено у Положенні про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженому наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 р. N 779 та зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 26.12.2013 р. за N 2211/24743.

Обов’язкова реєстрація дітей у Державному реєстрі Кодексом не встановлена. При цьому примусово чи без подання належно оформленої і підписаної Облікової картки фізичної особи - платника податків за формою 1ДР не можуть бути включені відомості про дитину до Державного реєстру. Облікові картки неповнолітніх фізичних осіб подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та паспортного документа одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).

Відповідно до пункту 99.2 статті 99 Кодексу грошові зобов’язання неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі. Батьки (усиновителі) неповнолітніх і неповнолітні у разі невиконання грошових зобов’язань неповнолітніх несуть солідарну майнову відповідальність за погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу.

Водночас інформуємо, що відповідно до Закону України від 14 липня 2016 року N 1474-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України" (далі - Закон), який набрав чинності з 1 жовтня 2016 року, кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України.

Частиною сьомою статті 21 Закону передбачено, що до паспорта громадянина України вноситься інформація, зокрема про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган). У разі наявності повідомлення про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків проставляється слово "відмова".

Враховуючи викладене, громадянин України після досягнення чотирнадцятирічного віку при оформленні паспорта громадянина України може реалізувати право щодо внесення до такого паспорта інформації про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в установленому порядку.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
112073 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно